Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Invoering regeling Kinder- en Jeugdbudget en wijziging regeling Doe-budget 8 mei 2019

Comeniuszaal
19:00 - 20:00 uur

TijdOnderwerp
1.

Invoering regeling Kinder- en Jeugdbudget en wijziging regeling Doe-budget (1262126)

Het Kinder- en Jeugdbudget is bedoeld om kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen financieel te ondersteunen bij maatschappelijke participatie. De invoering van de nieuwe regeling dient als eerste stap om de middelen specifieker dichterbij het kind te brengen en is een eerste stap naar het integrale jeugdbeleid dat nog wordt ontwikkeld. Het Kinder- en Jeugdbudget ontstaat door de samenvoeging van de verordening PC-regeling en een (kind)gedeelte van de beleidsregels Doe-budget (tot 18 jaar). De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de nieuwe regeling.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

Download alle vergaderdocumenten