Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Meningsvormende raad - Tweede Voortgangsverslag 2020 en Begroting 2021-2024 28 oktober 2020

Online
15:00 - 21:30 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

2.

2. Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag

a.

Vragen en antwoorden Tweede Voortgangsverslag 2020 en Programmabegroting 2021-2024

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

a. Voortgangsverslag 2

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Amendementen Voortgangsverslag

Bijgevoegde documenten

c.

b. Programmabegroting 2021-2024

1.

Programma 1 - Inwoners en Bestuur

Bijgevoegde documenten

2.

Programma 2 - Veiligheid

Bijgevoegde documenten

3.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

Bijgevoegde documenten

4.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

5.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

6.

Programma 6 - Werk en inkomen

7.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

8.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

Bijgevoegde documenten

9.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

3.

3. Schorsing (eetpauze 18.30 - 19.30 uur)

Download alle vergaderdocumenten