logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Meningsvormende raad - Tweede Voortgangsverslag 2020 en Begroting 2021-2024 28 oktober 2020

Online
15:00 - 21:30 uur

Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag

a.

Vragen en antwoorden Tweede Voortgangsverslag 2020 en Programmabegroting 2021-2024

b.

a. Voortgangsverslag 2

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Amendementen Voortgangsverslag

Bijgevoegde documenten

c.

b. Programmabegroting 2021-2024

1.

Programma 1 - Inwoners en Bestuur

Bijgevoegde documenten

2.

Programma 2 - Veiligheid

Bijgevoegde documenten

3.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

4.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

5.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

6.

Programma 6 - Werk en inkomen

7.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

8.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

Bijgevoegde documenten

9.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Schorsing (eetpauze 18.30 - 19.30 uur)

Download alle vergaderdocumenten