Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Meningsvormende raad - Tweede Voortgangsverslag 2020 en Begroting 2021-2024 28 oktober 2020

Online
15:00 - 21:30 uur

Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag

a.

Vragen en antwoorden Tweede Voortgangsverslag 2020 en Programmabegroting 2021-2024

b.

a. Voortgangsverslag 2

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Amendementen Voortgangsverslag

Bijgevoegde documenten

c.

b. Programmabegroting 2021-2024

1.

Programma 1 - Inwoners en Bestuur

Bijgevoegde documenten

2.

Programma 2 - Veiligheid

Bijgevoegde documenten

3.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

4.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

5.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

6.

Programma 6 - Werk en inkomen

7.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

8.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

Bijgevoegde documenten

9.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Schorsing (eetpauze 18.30 - 19.30 uur)

Download alle vergaderdocumenten