Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Het Gesprek - Nota Grondbeleid 4 maart 2020

Comeniuszaal
21:00 - 22:00 uur

TijdOnderwerp
1.

Nota Grondbeleid

Het grondbeleid is beleid om in het ruimtelijk domein sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen. Met dit grondbeleid kan de gemeente per situatie de juiste richting kiezen. De raad wordt gevraagd om dit beleid vast te stellen en met dit beleid te kiezen voor een aanpak die per situatie kan verschillen. Dit houdt in dat de gemeente per ontwikkeling een afweging maakt welke grondpolitiek zij kiest, welke rol zij hierbij in neemt en welke instrumenten en spelregels bij deze rol horen. De raadsleden gaan tijdens deze avond over het voorstel in gesprek.

 

Wilt u meepraten over het grondbeleid van de gemeente? Meld u dan aan via griffie@gooisemeren.nl.

Bijgevoegde documenten

Download alle vergaderdocumenten