Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Het Gesprek - Nota Grondbeleid 4 maart 2020

Comeniuszaal
21:00 - 22:00 uur

Onderwerp
1.

Nota Grondbeleid

Het grondbeleid is beleid om in het ruimtelijk domein sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen. Met dit grondbeleid kan de gemeente per situatie de juiste richting kiezen. De raad wordt gevraagd om dit beleid vast te stellen en met dit beleid te kiezen voor een aanpak die per situatie kan verschillen. Dit houdt in dat de gemeente per ontwikkeling een afweging maakt welke grondpolitiek zij kiest, welke rol zij hierbij in neemt en welke instrumenten en spelregels bij deze rol horen. De raadsleden gaan tijdens deze avond over het voorstel in gesprek.

 

Wilt u meepraten over het grondbeleid van de gemeente? Meld u dan aan via griffie@gooisemeren.nl.

Bijgevoegde documenten

Download alle vergaderdocumenten