Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 4 november 2020

Online
22:15 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Besluitvormend

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

a.

a. Programmabegroting 2021-2024 #

1.

Moties Programmabegroting 2021-2024

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Voortgangsverslag 2020-II #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten