Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 18 november 2020

Online
21:30 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Moties vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

b.

b. Vragen die schriftelijk zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

 

a.

a. Rekenkameronderzoek Externe inhuur *

1.

Moties Rekenkameronderzoek Externe inhuur

Bijgevoegde documenten

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

a.

a. Vaststellen Bestemmingsplan Muiden Zuidwest ∞

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Voorbereidingskrediet behoud pand De Vonk te Bussum ∞

Bijgevoegde documenten

c.

c. Grondoverdracht (grondrouting) plangebied Crailo #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

6.

6. Hamerstukken

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijsten 28 oktober en 4 november 2020

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

2017239 Advies Raad voor het Openbaar Bestuur - Goede ondersteuning, sterke democratie

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1998571 Inwoner - Huibert van Eijkenstraat

1809133 Provincie Noord Holland - Oordeel IBT informatie- en archiefbeheer 2020

1997038 Inwoner - APV Nachtvissen met kampeertent

1950744 Raad van State - Aanvullende stukken voorlopige voorziening Bp Bollelaan 6-8 Naarden

1998536 Inwoner - Klacht Jeugd en Gezin

1696784 Raad van State - HBR advocaten aanvulling uitspraak RB Midden Nederland mbt beroep Speelpark Oud Valkeveen

1696784 Raad van State - HBR advocaten documenten mbt uitspraak RB Midden Nederland beroep Speelpark Oud Valkeveen

2012207 Erfgoedvereniging Heemschut - Monumentenstatus stallen Hocras complex

1980261 Inwoners en ondernemers - Herinrichting Vlietlaan

2025421 Regio Gooi en Vechtstreek - Beeindiging/voortzetting taken Regio en Weesp-Amsterdam

2025573 Oudergroep - Kwintes begeleiding kinderen

2017845 Dorpsraad Muiderberg - Integraal Kindcentrum Muiderberg

2021249 Stichting Naarder Eng - Bouwplan Driftweg Naarder Eng

1696784 Raad van State - Beroep Hemwood Bp Speelpark Oud Valkeveen

1696784 Raad van State - Aanvullende stukken Beroep Bp Speelpark Oud Valkeveen

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten