Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 12 februari 2020

Raadszaal
20:00 - 21:30 uur

Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Schriftelijke afhandeling (dus niet ter vergadering)

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Goois Natuurreservaat begroting 2020/Beleidsplan 2020-2023

b.

b. Garantstelling Spant!

Bijgevoegde documenten

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Vaststellen bebouwde kom art. 4.1 Wet Natuurbescherming

Bijgevoegde documenten

b.

b. Vaststellen wijzigingsverordening werkgeverscie en uitv Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst 22 januari 2020

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

1744359 Huurdersbelangenvereniging De Alliantie - Extra huurverhoging van 1% op de huursom

1743920 Cuypersgenootschap - Crailo Palmkazerne - Stedenbouwkundig plan Crailo

1754053 Inwoner - Duurzaamheid Crailo

1751508 ASKO Scholen - Verzoek opnemen interconfessionele basisschool Krijgsman​​​​​​​

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten