logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 20 mei 2020

Online vergadering
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Motie vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Stedenbouwkundig PvE Project BOR-gronden

1.

Moties en amendementen SPvE BORgronden

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Bestemmingsplan Het Anker 2, Muiden

1.

Moties en amendementen Het Anker 2 Muiden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Realisatie Sporthal de Bredius

b.

b. Vaststellen bestemmingsplan Het Anker 2, Muiden

c.

c. Vaststellen Nota van Uitgangspunten Schootsvelden Zuidoost Muiden

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Geen zienswijze 1e Begrotingswijziging OFGV 2020, conceptbegroting OFGV 2021 en kennisneming van voorlopige jaarrekening OFGV 2019

b.

b. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgeven voor het plan J.J.H. Verhulstlaan 14 / Amersfoortsestraatweg 31 te Bussum

c.

c. Herbenoeming leden rekenkamercommissie

Bijgevoegde documenten

d.

d. Geen zienswijze Conceptjaarrekening 2019 en conceptbegroting 2021 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep

e.

e. Bekrachtiging geheimhouding raadsmededeling De Krijgsman

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst 22 april en 12 mei 2020

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

1477764 Raad van State - Aanvullende informatie inzake Bp Paraplubestemmingsplan parkeernormen GM​​​​​​​

1823075 Stichting Lobby Lokaal - Tegenmacht en inspraak in de digitale democratie​​​​​​​

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1841036 Wijkraad Mariahoeve - Reactie n.a.v. Het Gesprek Politieke Avond 6 mei 2020​​​​​​​

1820841 Inwoner - Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1820655 Inwoner - Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1819991 Inwoner - Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1820846 Inwoner - Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1820640 Inwoner - Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1820809 Inwoner - Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden​​​​​​​

1820393 Raad van State - Aanvullende informatie beroep bp Stedelijk Gebied Albert Grootlaan 18a-b

1821969 Inwoner – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1821987 Inwoner – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1822025 Inwoner – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1822035 Inwoner – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1822081 Inwoner – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1822165 Inwoner – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1821255 Inwoner – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1821253 Inwoner – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1821250 Inwoner – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1822207 Inwoner – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1822222 Inwoner – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1822282 Inwoner – Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden​​​​​​​

1817373 Regio G&V - Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek​​​​​​​

1818690 Inwoner - Jongerenhuisvesting Veldweg Bussum​​​​​​​

1819642 Leven met de Aarde - Wereld-aardedag in coronatijd​​​​​​​

1823112 Theater Spant! in de huidige Corona tijden​​​​​​​

1824404 Sportvisserij MidWest Nederland - Loodgebruik in de sportvisserij​​​​​​​

1827852 Inwoner - Zienswijze BORgronden​​​​​​​

1828781 Stadskompas - UItwerking van de gezamenlijke ambities van burgers van Muiden​​​​​​​

1823236 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1823176 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1823140 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1823149 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1823215 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1823185 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1823167 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1823163 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1823222 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1823136 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1823188 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1823956 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824299 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1823953 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824051 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824078 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824139 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824121 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824138 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824094 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824123 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824102 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824136 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824137 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824080 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824095 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824104 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1824092 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1825737 Inwoner - Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kop Jachthaven Naarden

1837246 Alles voor mekaar - Noodkreet aan alle Nederlandse gemeenten

1832711 Inwoner - Terugkoppeling bewonersparticipatie LER BORgronden

1836170 Meldpunt Schadelijk Geluid - Hinderlijke hoogfrequentie pieptonen (steen- en kattenverjagers)

1836466 Erfgoedvereniging Heemschut - Vlag uitsteken vanaf openbare gebouwen

1836186 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland - Visitatierapport De Alliantie​​​​​​​

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten