Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 16 september 2020

Online
20:00 - 22:00 uur

Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Installatie raadslid

b.

b. Motie vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Zienswijze Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Goois Natuur Reservaat #

b.

b. Motie GDP - Ook buiten de kaders kijken naar verbetering governance structuur Regio G&V

Bijgevoegde documenten

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen (zonder #) vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Zienswijze Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Goois Natuur Reservaat #

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Verbetering Besluitvorming Regio #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Definitieve Jaarstukken 2019

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

1880537 VRGV - Aanbiedingsbrief programmabegroting 2021, jaarstukken 2019, zienswijzen

1883441 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Zomerbrief

1890224 Regio G&V - Reactie zienswijzen begroting en resultaat 2019

1942099 Provincie Noord Holland - Financiele weerbaarheid gemeenten

 

Op 16 september ter besluitvorming aan de raad voorgelegd

 

1913913 Advies werkgroep verbeteren besluitvorming Regio G&V

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1881413 Inwoner - Zwarte piet

1877406 Inwoner - Zwarte piet is ingebeeld racisme

1878325 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1877632 Aanvraag aanwijzing lokale omroep NH Gooi voor Gooise Meren

1879623 Inwoner - Een frisse start na de toeslagenaffaire

1882275 Inwoner - Woning begraafplaats Badlaan Muiderberg

1876884 Erfpacht Kooltjesbuurt 1 Naarden Vesting

1882284 Stichting Echt Scheiden Zonder Schade - Ouderverstoting

1882315 Inkoop Maatschappelijke Ondersteuning 's Heeren Loo

1882321 Commissariaat Media - Advies gemeente aanvraag St Gooi TV

1882331 Toilet alliantie - Mobiele toiletunits in onze centra

​​​​​​​1882727 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1883897 Regio G&V - Reactie op besluitvorming gemeenteraden doelgroepenvervoer

1883921 Onttrekking aan de openbaarheid bermen Valkeveenselaan, zandpad Meentweg en zandpad Oud Huizerweg

1885583 BDO Accountants - Afronding accountantscontrole jaarrekening 2019 gemeente Gooise Meren

1907981 Branchevereniging VHG - Oproep: Bezuinig niet op groen

1903916 Inwoner - Zienswijze Bp Muiden Zuidwest

1895099 Raad van State - Verzoek voorlopige voorziening Bp Het Anker 2

1895099 Raad van State - Uitbreiding indieners voorlopige voorziening Bp Het Anker 2

1908669 Dorpsraad Muiderberg - Strand Muiderberg en Naarderbos

1935259 Raad van State - Verzoek voorlopige voorziening Bp Stad Muiden Weesperstraat 82

1915135 BDO Accountants - Specifieke uitkeringen 2019

1903825 Commissariaat voor de Media - Advies aanwijzing lokale publieke media instelling dd 25 juni 2020

1903825 Commissariaat voor de Media - Advies aanwijzing lokale publieke media instelling dd 20 juli 2020

1935259 Raad van State - Beroep Bp Stad Muiden Weesperstraat 82

1895101 Raad van State - Beroep Bp Het Anker 2 Muiden

1935195 Raad van State - Verzoek voorlopige voorziening Bp Stad Muiden Weesperstraat 82

1933394 ESZS - Open brief gemeenten n.a.v. functioneren wijkteams

1935259 Raad van State - Verzoek toezending stukken inzake Beroep Bp Stad Muiden Weesperstraat 82

1895101 Raad van State - Verzoek toezending stukken inzake Beroep Bp Het Anker 2 Muiden

1945564 Regio Gooi en Vechtstreek - Raadsprocedure wensen en bedenkingen

1907133 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1950744 Raad van State - Verzoek voorlopige voorziening Bp Bollelaan 6-8 Naarden

1951044 HCAW - Verzoek om steun sportclub HCAW

1950748 Raad van State - Beroep Bp Bollelaan 6-8 Naarden

1696784 Raad van State - Uitbreiding indieners procedure Bp Speelpark Oud Valkeveen

1950810 Raad van State - Uitspraak in beroep Bp Stedelijk Gebied Albert Grootlaan 18 a-b

1954378 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Brief over digitale toegankelijkheid aan overheidsinstanties

1935195 Raad van State - Intrekking verzoek voorlopige voorziening Bp Stad Muiden Weesperstraat 82

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten