Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 6 november 2019

Raadszaal
21:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Besluitvormend

a.

a. Voortgangsverslag 2019-2 #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Programmabegroting 2020-2023 #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Hamerstukken

a.

a. Beschikbaar stellen Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk *

* Agendering onder voorbehoud, namelijk alleen indien de agendacommissie direct na afloop van het gesprek op de avond van 6 november voorstelt het onderwerp als hamerstuk te agenderen.

Bijgevoegde documenten

4.

4. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

5.

5. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten