Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 6 november 2019

Raadszaal
21:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Besluitvormend

a.

a. Voortgangsverslag 2019-2 #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Programmabegroting 2020-2023 #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Hamerstukken

a.

a. Beschikbaar stellen Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk *

* Agendering onder voorbehoud, namelijk alleen indien de agendacommissie direct na afloop van het gesprek op de avond van 6 november voorstelt het onderwerp als hamerstuk te agenderen.

Bijgevoegde documenten

4.

4. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

5.

5. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten