Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 6 november 2019

Raadszaal
21:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Besluitvormend

a.

a. Voortgangsverslag 2019-2 #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Programmabegroting 2020-2023 #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Hamerstukken

a.

a. Beschikbaar stellen Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk *

* Agendering onder voorbehoud, namelijk alleen indien de agendacommissie direct na afloop van het gesprek op de avond van 6 november voorstelt het onderwerp als hamerstuk te agenderen.

Bijgevoegde documenten

4.

4. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

5.

5. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten