Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 17 april 2019

Raadszaal
20:00 - 22:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Motie vreemd aan de orde van de dag - Regeling SMI Kinderopvang

Bijgevoegde documenten

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Welstandsnota Gooise Meren 2019 (1211002)

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Visie Muiden Zuidwest (1006024)

b.

b. Vaststellen Welstandsnota Gooise Meren 2019 (1211002)

6.

6. Hamerstukken

a.

a. OFGV - Kennis nemen (geen zienswijze indienen) van:

voorlopige jaarrekening OFGV 2018, 1e Begrotingswijziging OFGV 2019 en conceptbegroting OFGV 2020 (1277615)

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst 3 april 2019

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

1361939 Inwoner - 5G netwerken

1374462 Stoken van afval

 

8.

8. Sluiting vergadering

Download alle vergaderdocumenten