Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 26 juni 2019

Raadszaal
15:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt van 17:45 tot 20:00 uur geschorst.

Bijgevoegde documenten

a.

a. Algemene beschouwingen

2.

2. Meningsvormend

a.

a. Jaarstukken 2018

b.

b. Voortgangsverslag 2019-1

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Perspectiefnota 2020

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Programma 1 - Inwoners en bestuur

2.

Programma 2 - Veiligheid

3.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

4.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Bijgevoegde documenten

5.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

Bijgevoegde documenten

6.

Programma 6 - Werk en Inkomen

7.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

8.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

9.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

3.

3. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten