Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 26 juni 2019

Raadszaal
15:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt van 17:45 tot 20:00 uur geschorst.

Bijgevoegde documenten

a.

a. Algemene beschouwingen

2.

2. Meningsvormend

a.

a. Jaarstukken 2018

b.

b. Voortgangsverslag 2019-1

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Perspectiefnota 2020

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Programma 1 - Inwoners en bestuur

2.

Programma 2 - Veiligheid

3.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

4.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Bijgevoegde documenten

5.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

Bijgevoegde documenten

6.

Programma 6 - Werk en Inkomen

7.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

8.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

9.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

3.

3. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten