Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 11 december 2019

Raadszaal
20:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Moties Vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Verklaring van geen bedenkingen Zwarteweg 6-8 Naarden

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk

c.

c. Bestemmingsplan Stedelijk Gebied Centrum Keverdijk

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Verklaring van geen bedenkingen Zwarteweg 6-8 Naarden

b.

b. Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk

c.

c. Vaststellen bestemmingsplan Stedelijk Gebied Centrum Keverdijk

d.

d. Vaststellen (wensen en opvattingen) Agenda Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2.0 #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

e.

e. Vaststellen ontwikkelingsvisie Mariënburg

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Vaststellen diverse belastingverordeningen 2020 #

In de eerder gepubliceerde Legesverordeningentabel stonden twee niet correcte bedragen vermeld.

 

2.3.1 Bouwactiviteiten

2.3.1.1.2. Hier stond Eur. 22.835. Dit moet zijn Eur. 22.750.

2.3.1.1.3. Hier stond Eur. 108.095. Dit moet zijn Eur. 107.750.

 

De correcte versie van de tabel is nu gepubliceerd.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. AED-netwerk Gooise Meren

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Vaststellen diverse begrotingswijzigingen #

Bijgevoegde documenten

d.

d. Herbenoemen voorzitters grote en kleine commissie CRK&E [herstelbesluit] #

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst 20 november 2019

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

1710241 Ministerie van BiZa en Koninkrijksrelaties - Handreiking integriteitstoetsing

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1693715 Inwoners - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bollelaan 6-8 Naarden

1681393 Werkgroep Biodiversiteit Gooise Meren - Waterveld Kocherbos

1696850 Raad van State - Beroep Speelpark Oud Valkeveen

1702488 Gemeente Gooise Meren - Vogelhospitaal vogelopvangcentrum

1700131 Inwoner - Onveilige situatie bij spoorwegovergang Herenstraat Bussum

1703674 Raad van State - Uitbreiding indieners Bp Seelpark Oud Valkeveen

1703674 Raad van State - Bp Speelpark Oud Valkeveen​​​​​​​

191205 Kiwanis Club Naarden - De Gooise Karavaan​​​​​​​

1711235 Inwoners - Zienswijze concept Omgevingsvergunning Vestingwerken 1G, H en I d

1710408 Inwoners - Parkeren Naarden Vesting 1

1710408 Inwoners - Parkeren Naarden Vesting 2

1711313 Inwoner - Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Weesperstraat 82 Muiden

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten