Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 7 april 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Zienswijze Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein *

1.

Amendement Zienswijze Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein

Bijgevoegde documenten

b.

Nota van Uitgangspunten Amersfoortsestraatweg 81-85 Bussum *

c.

Zienswijze uittreedovereenkomst Amsterdam GNR en de Gooise Natuuragenda

1.

Amendement Zienswijze uittreedovereenkomst Amsterdam GNR en de Gooise Natuuragenda

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Erfgoedvisie Gooise Meren ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Moties Erfgoedvisie

b.

M21-17 Motie VVD - Aanpassing GR Regio GV (herstel positie raad bij delegatie)

c.

Notitie ‘Uitgangspunten beoordeling kengetallen'

6.

Hamerstukken

a.

Wijzigingen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio G&V – Geen zienswijze deelname veiligheidsregio aan werkgeversvereniging #

b.

Uitvoeringskrediet voor uitbaggeren Singelgracht Muiden

Bijgevoegde documenten

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Vaststellen besluitenlijst raad 18 maart 2021

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

  • 2125673 Raad van State - Hoger beroep Wob RTV Noord Holland
  • 2153051 Inwoner - Houtrook overlast en de APV
  • 2148952 Bescherming cultureel erfgoed
  • 2150396 Regio G&V - Reactie regiobestuur op rapport Necker van Naem
  • 2083459 Inwoner - Kortere weg Naarden
  • 2176111 Inwoner - Klacht over gemeente Gooise Meren
  • 2177135 Bibliotheek Gooi en meer- Jaarverslag activiteiten 2021
  • 2167411 Provincie Noord-Holland - Financiele positie 2021
  • 2172355 Voorjaarsbrief 2021 Wereldwaterdag
  • 2168311 RemCom - Notitie speelgelegenheden
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten