Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 29 juni 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Meningsvormend

a.

Jaarstukken 2020

1.

Moties Jaarstukken 2020

b.

Voortgangsverslag I

Bijgevoegde documenten

1.

Motie Voortgangsverslag I

Bijgevoegde documenten

3.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten