Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 30 juni 2021

Online
19:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

2.

Meningsvormend

a.

Perspectiefnota 2022-2025

Bijgevoegde documenten

1.

Ronde 1 – Inleiding en Financieel beeld par 2.1 en 2.2

2.

Ronde 2: Financieel beeld par. 2.3 algemeen en richtinggevende principes 1 en 2

3.

Ronde 3: Financieel beeld par. 2.3 richtinggevende principes 3,4,5 en 6

4.

Ronde 4: Financieel beeld par 2.3 richtinggevende principes 7 en 8

5.

Ronde 5: Financieel beeld par. 2.4 Ambities zonder dekking

6.

Ronde 6 - Ontwikkeling weerstandsvermogen en kengetallen par. 3.1 en 3.2

3.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten