Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering (inclusief besluitvorming Jaarstukken, Voortgangsverslag 1, Perspectiefnota) 1 juli 2020

Online
20:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Motie vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Visie Aan de Gooise Kust

Meningsvorming richt zich primair op ingediende moties en amendementen.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Moties en amendementen Visie Aan de Gooise Kust

b.

b. Algemene plaatselijke verordening

1.

Moties en amendementen Algemene Plaatselijke Verordening

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Visie Aan de Gooise Kust

b.

b. Start project gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te Naarden #

c.

c. Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening

d.

d. Vaststellen Zienswijze Jaarstukken en Begroting Regio Gooi en Vechtstreek #

Naar aanleiding van Het Gesprek op 17 juni 2020 zijn in het raadsvoorstel de geel gemarkeerde teksten verbeterd.

e.

e. Vaststellen Jaarstukken 2019 #

f.

f. Vaststellen Voortgangsverslag 2020-I #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Moties Voortgangsverslag I

Bijgevoegde documenten

g.

g. Vaststellen Perspectiefnota 2021-2024 #

Bijgevoegde documenten

1.

Moties en amendementen Perspectiefnota 2021-2024

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Ontwerp VVGB Olmenlaan 4-44 te Bussum

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Ontwerp VVGB Googweg 11e te Muiderberg

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Instemmen Wijziging Gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek #

d.

d. Vaststelling bestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied – Comeniuslaan 16 - Julianalaan 28a’ Naarden

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

e.

e. Vaststelling bestemmingsplan Bollelaan 6-8 Naarden

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

f.

f. Vaststellen plan van scholen 2021-2024 – Basisschool De Krijgsman Muiden #

Bijgevoegde documenten

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst 10 juni 2020

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1864199 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1863309 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1862664 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1864488 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1864779 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1861654 Samenwerkende apothekers Gooi en Omstreken - Kwaliteit en patientvriendelijkheid van 1e lijns spoedzorg​​​​​​​

1866965 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1867165 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1867108 Regionale Energie Strategie en sportvisserij

1869054 Inwoners - Bezwaarschrift kapvergunning Mariahoeve Muiden

1869054 Inwoners - Bezwaarschrift kapvergunning Mariahoeve Muiden - Restant handtekeningen

1867052 Inwoner - Sloop Villa Jo van Gogh-Bonger en CRK&E

1868686 Platform Jachthavens IJsselmeergebied - Sector vreest gevolgen overheidsbeleid

1869839 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1869836 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1869825 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1869815 Inwoner - Meer collectieve particuliere bouwinitiatieven in Bp Crailo

1869083 Inwoner - Bezwaarschrift kapvergunning Mariahoeve Muiden

1869078 Inwoner - Bezwaarschrift kapvergunning Mariahoeve Muiden

1869072 Inwoner - Bezwaarschrift kapvergunning Mariahoeve Muiden

1872974 Inwoner - 5G voor gemeenten

1871666 Freedomaboveall.org - Stop de Corona noodwet​​​​​​​

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten