Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GV 8 mei 2019

Van Eedenzaal
19:00 - 20:00 uur

TijdOnderwerp
1.

Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GV (1358828)

De begroting en de jaarstukken van de Veiligheidsregio worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De raden hebben het recht om een zienswijze in te dienen op de stukken. In het voorstel wordt de raad gevraagd om de zienswijze vast te stellen. Er wordt onder andere aandacht gevraagd voor de hoogte van het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio.

Download alle vergaderdocumenten