Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergadering van 1 april vervalt

De raadsvergadering van 1 april 2020 vervalt vanwege het coronavirus. Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkingsmaatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Om die reden komt een aantal woordvoerders op 8 april bij elkaar. Een uitgebreide toelichting op de besluiten die de raad neemt op 15 april leest u binnenkort.

Presidium

Het presidium is een commissie van de gemeenteraad. Het presidium adviseert de gemeenteraad over de organisatie en het functioneren van de raad (behalve als het gaat om taken van de agendacommissie). De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Leden

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester) en de fractievoorzitters van alle fracties en wordt geadviseerd door de griffier. Het presidium heeft geen vast vergadermoment.

 • Han ter Heegde (voorzitter)
 • Jens Duyts (VVD)
 • Maarten Balzar (D66)
 • Jelmer Kruijt (Goois Democratisch Platform)
 • Marieke le Noble-Visser (Hart voor BNM)
 • Freek Vos (GroenLinks)
 • Rolien Bekkema (PvdA)
 • Arie Mastenbroek (CDA)
 • Andreas van der Schaaf (50PLUS)
 • Roel Kamphuis (ChristenUnie)
 • Minke Knibbe (griffier)