Gemeente Gooise Meren Bestuur

Burgemeester Han ter Heegde

Burgemeester Han ter Heegde
 • Voorzitter college en gemeenteraad
 • Veiligheidsregio en regionale crisisorganisatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Voorlichting en communicatie
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving (horeca en openbare orde en veiligheid)

Film

Een inkijkje in het ambt van onze burgemeester

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 67 
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Volg onze burgemeester nu ook via zijn twitteraccount of like zijn facebookpagina.

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de burgemeestersfunctie

 • Lid stuurgroep Zorg en Veiligheidshuis
 • Voorzitter Driehoek Basisteam Politie Gooi Noord
 • Lid Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland
 • Lid Taskforce Persoonsgerichte Aanpak
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Portefeuillehoudersoverleg Bevolkingszorg Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Waarnemend voorzitter Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Gooi en Vechtstreek
 • Lid Commissie Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren – Brandweer Nederland
 • Lid Brandweerkamer namens Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Task Force Ruimtewinst van de Provincie Noord-Holland (onbetaald)
 • Voorzitter Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten (onbetaald)
 • Voorzitter Kandidaatstellingscommissie van de VVD-Zaanstad (onbetaald)
 • Lid Raad van Advies Stichting Kinderen in Nood in Bussum (onbetaald)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Landelijke Stichting Gouden Dagen (onbetaald)
 • Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland (onbetaald)
 • Ambassadeur Rode Kruis district Gooi- en Vechtstreek (onbetaald)