Gemeenteraadslid Andreas van der Schaaf (Wij Gooise Meren)

Gemeenteraadslid Andreas van der Schaaf (Wij Gooise Meren)

Contact

E-mail a.vanderschaaf@raadgooisemeren.nl

Aandachtsgebieden binnen Wij Gooise Meren-fractie

  • Bestuurlijke vernieuwing & Burgerparticipatie
  • Cultuur/monumenten
  • Bibliotheek
  • Project Crailo
  • Klankbordgroep Burgerparticipatie

Film

Maak kennis met Andreas van der Schaaf

Nevenfuncties

  • Directeur Creative Enterprises B.V. (betaald)
  • Eigenaar Andreas van der Schaaf Beheer BV (betaald)
  • Programmamaker Gooi-TV (onbetaald)