Gemeente Gooise Meren Bestuur

Gemeenteraadslid Jacqueline Sweerts (D66)

Gemeenteraadslid Jacqueline Sweerts (D66)

Contact

E-mail j.sweerts@raadgooisemeren.nl

Film

Maak kennis met Jacqueline Sweerts

Aandachtsgebieden binnen D66-fractie

  • Economie, Toerisme en Evenementen
  • Wonen en volkshuisvesting
  • Onderwijs(huisvesting)
  • Burgerparticipatie en democratische vernieuwing
  • Zorg en welzijn, sociaal domein 18+
  • Jeugd, sociaal domein 18-
  • Begraafplaatsen

Nevenfuncties

  • Eigenaar Onderwijs Adviesbureau Interzin (betaald)
  • Eigenaar Adviesbureau Kind-Jeugd-Gezin (betaald)
  • Vrijwilliger Fonds Verstandelijk Gehandicapten (onbetaald)