Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Gemeenteraadslid Jacqueline Sweerts (D66)

Gemeenteraadslid Jacqueline Sweerts (D66)

Contact

E-mail j.sweerts@raadgooisemeren.nl

Film

Maak kennis met Jacqueline Sweerts

Aandachtsgebieden binnen D66-fractie

  • Economie, Toerisme en Evenementen
  • Wonen en volkshuisvesting
  • Onderwijs(huisvesting)
  • Burgerparticipatie en democratische vernieuwing
  • Zorg en welzijn, sociaal domein 18+
  • Jeugd, sociaal domein 18-
  • Begraafplaatsen

Nevenfuncties

  • Eigenaar Onderwijs Adviesbureau Interzin (betaald)
  • Eigenaar Adviesbureau Kind-Jeugd-Gezin (betaald)
  • Vrijwilliger Fonds Verstandelijk Gehandicapten (onbetaald)