Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Gemeenteraadslid Petra Vonk (GroenLinks)

Gemeenteraadslid Petra Vonk (GroenLinks)

Contact

E-mail p.vonk@raadgooisemeren.nl

Film

Maak kennis met Petra Vonk

Aandachtsgebieden binnen GroenLinks-fractie

  • Cultuur, Recreatie
  • Sport
  • Onderwijs(huisvesting)
  • Burgerparticipatie en democratische vernieuwing
  • Verkeer en vervoer
  • Parkeren
  • Zorg en welzijn, sociaal domein 18+
  • Werk en inkomen
  • Jeugd, sociaal domein 18-
  • Ruimtelijke projecten

Nevenfuncties

Zelfstandig ondernemer gespecialiseerd in Middelbaar Beroepsonderwijs (betaald)