Gemeenteraadslid Petra Vonk (GroenLinks)

Gemeenteraadslid Petra Vonk (GroenLinks)

Contact

E-mail p.vonk@raadgooisemeren.nl

Film

Maak kennis met Petra Vonk

Aandachtsgebieden binnen GroenLinks-fractie

  • Cultuur, Recreatie
  • Sport
  • Onderwijs(huisvesting)
  • Burgerparticipatie en democratische vernieuwing
  • Verkeer en vervoer
  • Parkeren
  • Zorg en welzijn, sociaal domein 18+
  • Werk en inkomen
  • Jeugd, sociaal domein 18-
  • Ruimtelijke projecten

Nevenfuncties

Geen