Gemeenteraadslid Richard de Rooy (Wij Gooise Meren)

Gemeenteraadslid Richard de Rooy (Wij Gooise Meren)

Contact

E-mail r.derooy@raadgooisemeren.nl

Aandachtsgebieden binnen wij Gooise Meren-fractie

  • Openbare orde en veiligheid
  • Vergunningen, toezicht en handhaving
  • Monumenten
  • Intergemeentelijke samenwerking
  • Onderwijs(huisvesting)
  • FinanciĆ«n en belastingen
  • Verkeer en vervoer
  • Ruimtelijke projecten

Nevenfuncties

DGA enkele (familie)vennootschappen (betaald)

Ledenraad Rabobank Gooi- en Vechtstreek (onbetaald)