Gemeenteraadslid Vera van Etten (Wij Gooise Meren)

Gemeenteraadslid Vera van Etten (Wij Gooise Meren)

Contact

E-mail v.vanetten@raadgooisemeren.nl

Aandachtsgebieden binnen Wij Gooise Meren-fractie

  • Vluchtelingen & integratie
  • Zorg & welzijn / sociaal domein
  • Dierenwelzijn
  • Sport

Nevenfuncties

  • Eigenaar Primavera (betaald)