Aanleg 2e hockeyveld Muiden

In het coalitieakkoord 2014-2018 is als doelstelling opgenomen om met spoed een oplossing te zoeken voor het capaciteitstekort van Mixed Hockey Club Muiderberg. In 2016 is er opnieuw een locatieonderzoek uitgevoerd voor het realiseren van het 2e hockeyveld op een locatie met de bestemming sport. Op basis van het locatieonderzoek ziet de gemeente geen mogelijkheden om op korte termijn in Muiderberg 1 extra hockeyveld bij de huidige locatie of 2 velden en een clubhuis bij elkaar te realiseren. Na besluitvorming van de gemeenteraad over de aankoop en invulling van Bredius en met inachtneming van de conclusies die zijn getrokken in het locatieonderzoek is een standpuntbepaling van Mixed Hockey Club Muiderberg gevraagd over de toekomst van de vereniging. De vereniging zegt in een brief aan de gemeente prioriteit te geven aan het opknappen van de huidige accommodatie en bevestigt op lange termijn te blijven hockeyen in het Kocherbos. De vereniging staat open voor het meedenken en gebruik van de sportaccommodatie op de Bredius, maar doet geen uitspraak of er uiteindelijk 1 of 2 hockeyverenigingen zullen bestaan in Muiden/Muiderberg.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten