Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Beerensteinerlaan en omgeving

In de Beerensteinerlaan en omliggende straten is het riool aan vervanging toe. De wijk krijgt gelijktijdig een opknapbeurt. In 2018 is het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting gepresenteerd. Ook zijn er in de periode daarna voor enkele straten aparte werksessies gehouden om de reacties per straat verder uit te werken. In het Definitief Ontwerp zijn de reacties uit de bijeenkomst in 2018 en de werksessies waar mogelijk verwerkt. 

Alternatief proces afgelaste bijeenkomst

De inloopbijeenkomst van 17 maart 2020 over het ontwerp ging niet door en het is voorlopig niet mogelijk een nieuwe inloopbijeenkomst te houden vanwege het coronavirus. Om niet meer vertraging op te lopen gaan we het proces om een andere manier volgen.

Reactieformulier (klik op de onderstreepte link in de tekst)

Tot uiterlijk 10 april 2020 kunt u op het Definitief Ontwerp reageren via het reactieformulier. Voor de duidelijkheid: het formulier is niet bedoeld om het participatietraject nog eens over te doen. We zitten al in de afrondende fase van het proces. Het is alleen bedoeld als u vindt dat wij een bepaald punt dat u in het participatietraject heeft ingebracht, over het hoofd hebben gezien.

Hoe verder

 1. Uw eventuele opmerkingen worden verzameld en van een reactie voorzien in een zogenoemde reactienota
 2. De reactienota staat binnen 2 weken na de sluitingstermijn van 10 april 2020 op deze projectpagina
 3. Het Definitief Ontwerp wordt samen met deze reactienota ter besluitvorming aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad. Vanwege de coronacrisis ligt de besluitvorming van de gemeenteraad momenteel stil. Het streven is om het proces voor het zomerreces af te ronden
 4. Na de bestuurlijke besluitvorming plaatsen we het Definitief Ontwerp op deze projectpagina.

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Overige informatie