Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Beerensteinerlaan en omgeving

De gemeente Gooise Meren gaat in 2021 het gemengde rioolstelsel van de Beerensteinerlaan en omgeving vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met omvangrijke herinrichting van het gebied. De ergste verzakkingen in de wegverharding zijn ter plaatse van de riolering hersteld zodat tijdelijk de veiligheid van de weggebruiker gewaarborgd is.

Voorbereidende werkzaamheden

De gemeente heeft opdracht gegeven aan ingenieursbureau RPS om bodem- en verhardingsonderzoek uit te voeren die nodig zijn voor het ontwerpproces en het bestek. Van 8 tot en met 13 juli 2020 vindt er onderzoek plaats. We streven ernaar om de werkzaamheden op 10 juli af te ronden. Deze activiteiten zijn buiten zichtbaar. Het verkeer heeft hier korte tijd plaatselijk hinder van.

Voor het uitvoeren van de boringen kijken we of dat zoveel mogelijk aan de zijkant van de rijbaan kan. Om veilig te kunnen werken worden de werkzaamheden met verkeersmaatregelen afgeschermd. Uitgangspunt daarbij is dat het verkeer, met enige verkeershinder, kan passeren. Elke boring duurt ongeveer een half uur. Uiteraard houden we rekening met de bereikbaarheid van uitritten.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Overige informatie