Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergadering van 1 april vervalt

De raadsvergadering van 1 april 2020 vervalt vanwege het coronavirus. Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkingsmaatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Om die reden komt een aantal woordvoerders op 8 april bij elkaar. Een uitgebreide toelichting op de besluiten die de raad neemt op 15 april leest u binnenkort.

Bensdorp

Het terrein van de oude cacaofabriek Bensdorp krijgt een nieuwe invulling. Noordersluis Bouwgroep ontwikkelt een plan voor de locatie. Dat doet de projectontwikkelaar op basis van de kaders en ambities die de gemeente heeft gesteld. De gemeente wil dat Bensdorp een multifunctionele plek wordt met ruimte voor cultuurinstellingen, horeca en appartementen. Het historische karakter van het terrein blijft daarbij behouden. Aan de overkant van het spoor, op het Gewestterrein, ontwikkelt Noordersluis 54 huurwoningen.

Volg het project ook via bensdorpbussum.nl.

Ontwikkelaar en bouwonderneming van Bensdorp-project failliet

Op 2 juli 2019 is het faillissement uitgesproken van Noordersluis BV uit Lelystad, het bouwbedrijf en de ontwikkelaar van de voormalige cacaofabriek Bensdorp Bussum. Wat dit voor consequenties heeft voor de voltooiing van het project is nu nog niet te overzien. De bouw ligt momenteel stil. De appartementen van Dudok Wonen zijn gereed en opgeleverd. Deze zullen door huurders worden betrokken. De andere woningen en culturele ruimtes als ook de inrichting van het binnenterrein zijn nog niet klaar. Wanneer de bouw wordt hervat en door wie is onbekend. De gemeente Gooise Meren heeft contact gehad met de directie van Noordersluis. Een curator gaat het faillissement afwikkelen. 

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten