Buitenhaven

De nieuwe buitendijkse jachthaven bij Muiden moet de lokale economie en het (water)toerisme nieuw leven inblazen. Buitenhaven moet bezoekers trekken die langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen. Om dit te bereiken komen er meer ligplaatsen en voorzieningen als een winterstalling en een havengebouw. De gemeente heeft eerst een onderzoek laten doen door projectontwikkelaars KWP en KNSF Vastgoed II B.V. Zij hebben bekeken of een Buitenhaven op een nieuwe locatie haalbaar is. De provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) hebben een negatief advies gegeven, omdat ‘een ontwikkeling van een Natuurhaven op de plek nabij de Westbatterij niet samen gaat met de bescherming van de universele waarde van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam’. Het college van burgemeester en wethouders (BenW) denkt dat de gewenste ontwikkeling zonder instemming van deze partijen niet haalbaar is en kan niet anders dan de samenwerking met de Ontwikkelcombinatie KNSF/Elburg Yachting beëindigen. De behoefte van extra havencapaciteit voor ligplaatsen blijft onverminderd bestaan in Muiden. Het college van BenW gaat dan ook de mogelijkheden van de havenontwikkeling in en rond Muiden verder onderzoeken en betrekt dit bij de op te stellen kustvisie.

Natuurhaven MuiderPort niet haalbaar

Het College van BenW heeft op 2 april 2019 besloten om af te zien van een verdere ontwikkeling van een Buitenhaven/ Natuurhaven in Muiden. Zowel de provincie als de Rijksdienst voor Cultuurhistorie (RCE) hebben negatief geoordeeld en geadviseerd naar aanleiding van het door de initiatiefnemers (KNSF, KNZRV en Elburg Yachting) opgestelde haalbaarheidsonderzoek. De ontwikkeling van een Buitenhaven/ Natuurhaven is volgens de uitgebrachte adviezen in strijd met de universele waarden van het UNESCO werelderfgoed de stelling van Amsterdam. Het College van BenW heeft het advies van de provincie en de RCE overgenomen.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Actuele documenten

Vastgestelde documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten