De Ankerplaats

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken herontwikkelt de locatie van het voormalig gemeentehuis Muiden. Op de locatie komen 41 sociale huurappartementen, waarvan er 1 een ontmoetingsplek voor de buurt wordt. Dat is een wens van de bewoners uit de wijk.

Bewoners krijgen sleutel

Op 20 en 21 maart 2023 zijn de sleutels aan de bewoners voor de 40 woningen uitgereikt.  Er waren 2200 aanmeldingen voor de 40 woningen, een enorme belangstelling.

Planning

 • September 2021: voorbereidingen voor de bouw van De Ankerplaats
 • Juli 2022: hoogste punt bereikt
 • Eind 2022: inschrijven voor huur van de woningen via Woningnet
 • 1e kwartaal 2023: sleutels voor 1e bewoners

Afspraken over de toewijzing woningen

5 appartementen voor senioren (leeftijdsgrens vanaf 55+) in de volgorde:

 1. Voorrang voor 55+’ers die in Muiden een sociale huurwoning van een woningcorporatie achterlaten
 2. Voorrang voor 55+’ers die in de Gooise Meren een sociale huurwoning van een woningcorporatie achterlaten
 3. Op zoekwaarde vanaf 55 jaar, met binding aan de regio
 4. Op zoekwaarde jonger dan 55 jaar, met binding aan de regio
 5. Overige, op zoekwaarde

Welke 5 appartementen ingezet gaan worden voor senioren moet nog vastgesteld worden.

Overige appartementen (niet gelabeld) in de volgorde:

 1. Voorrang voor woningzoekenden die in Muiden een sociale huurwoning van een woningcorporatie achterlaten
 2. Voorrang voor woningzoekenden die in Gooise Meren een sociale huurwoning van een woningcorporatie achterlaten
 3. Voorrang voor woningzoekenden die in de regio Gooi & Vechtstreek een sociale huurwoning van een woningcorporatie achterlaten
 4. Overig, op zoekwaarde

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten