logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

De Vonk

Het pand De Vonk ligt in de Nassaulaan 43-45 in het winkelgebied van Bussum. Gemeente Gooise Meren is eigenaar van het beeldbepalende pand. Het pand is bouwkundig in slechte staat. De gemeenteraad heeft het college van BenW de opdracht gegeven het pand te laten ontwikkelen en in gebruik te geven voor een periode van 25 jaar. In 2022 wordt daarvoor een aanbestedingsprocedure doorlopen. Meer informatie hierover in het Procesplan ontwikkeling De Vonk.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten