De Vonk

Het pand De Vonk ligt aan de Nassaulaan 43-45 in het centrum van Bussum. De gemeente  is eigenaar van het beeldbepalende pand. Het pand is bouwkundig in slechte staat. De gemeenteraad heeft het college van BenW de opdracht gegeven het pand te laten ontwikkelen en in gebruik te geven voor een periode van 25 jaar. Dat doet het college  op basis van een Procesplan dat zij vaststelden op 14 december 2021.

Aanbesteding

De voorbereidende werkzaamheden die in het Procesplan staan beschreven zijn uitgevoerd. Het college van BenW hebben de aanbestedingsdocumenten vastgesteld. Deze documenten bestaan uit een selectieleidraad, een inschrijvingsleidraad en een concept concessieovereenkomst. De selectieleidraad en concept Concessieovereenkomst vindt u op deze pagina. De inschrijvingsleidraad volgt op een later moment.

De aanbesteding maken we bekend via TenderNED.

Planning

 • De aanbesteding is op 14 oktober 2022 gepubliceerd
 • Ge├»nteresseerde partijen kunnen zich aanmelden tot en met 18 november 2022
 • Op 25 november 2022 maken we kenbaar wie er geselecteerd zijn om een inschrijving te mogen doen. Daarvoor krijgen de geselecteerde partijen de tijd tot eind januari 2023
 • We beoordelen de inschrijvingen en eind februari 2023 maken we de voorlopige gunning bekend

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Vastgestelde documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten