Evaluatie parkeerregeling

Sinds 1 januari 2018 geldt er een nieuwe parkeerregeling in de gemeente Gooise Meren. Op veel locaties zijn de regels voor parkeren aangepast ten opzichte van de periode daarvoor. Er is afgesproken de nieuwe parkeerregeling te evalueren. Bij de evaluatie betrekken we inwoners en ondernemers. Als de evaluatie leidt tot aanpassingen in de regels voor parkeren dan neemt de gemeenteraad daar in 2019 een besluit over. Aanpassingen gelden dan op zijn vroegst vanaf 2020. In 2019 blijven de regels dus zoals ze nu zijn.

Parkeerregeling moet optimaal functioneren

De doelstelling van de evaluatie is na te gaan welke aanpassingen of aanvullingen op de parkeerregeling gewenst zijn om de parkeerregeling zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Het gaat uiteindelijk om een parkeerbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen wijken en gebieden. De vraag naar maatwerk en aanscherpingen moet worden opgehaald bij de inwoners en andere stakeholders binnen de gemeente. Dit in combinatie met feitelijk onderzoeksmateriaal, gebaseerd op uitgebreid parkeeronderzoek en reeds geuite reacties, vragen en klachten. Deze resultaten dienen te worden vertaald naar concrete adviezen met betrekking tot aanpassingen of aanvullingen op de huidige parkeerregeling.

Proces

Adviesbureau Goudappel Coffeng BV voert de evaluatie in opdracht van de gemeente uit. Het adviesbureau is in de zomer gestart het verzamelen van beschikbare informatie, zoals de huidige parkeerregeling, ingediende reacties, vragen en klachten inclusief beantwoording en er is een grootschalig parkeeronderzoek uitgevoerd. Binnenkort zijn er participatiebijeenkomsten om zoveel mogelijk ervaringen van inwoners, ondernemers en buurt- en wijkverenigingen te inventariseren. Na het ophalen van alle informatie worden adviezen gegeven en teruggekoppeld om, wanneer nodig, de parkeerregeling aan te kunnen passen.

Participatie

Buurtplatforms, raden en ondernemersverenigingen die nu te maken hebben met een parkeerregeling ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan een klankbordgroep. Daarnaast waren er in november 2018 in Naarden, Muiden, Bussum en Muiderberg inloopbijeenkomsten waar inwoners hun ervaringen met de huidige regels konden delen. 

Reacties nieuwe parkeerregeling

Tot 14 december 2018 konden inwoners reageren op de nieuwe parkeerregeling. Bekijk de reacties.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief