Gebiedsvisie Centrum Bussum

In de Economische Visie staat dat we ervoor zorgen dat alle kwaliteiten van de kernen in Gooise Meren maximaal tot hun recht komen. Voor Bussum geldt dat we de kracht benutten van een compact en aantrekkelijk winkelgebied. Een gebied met (authentieke) winkels, nieuwe dienst- en zorgverlening, horeca, kunst, cultuur en groen. Met ruimte voor ontmoeting en onderscheidend ten opzichte van de omliggende gemeenten. Bij de invulling van de projecten in het centrum van Bussum is de Gebiedsvisie voor ons leidend. Hierbij komt een gebiedsprogramma die we opstellen met inwoners en ondernemers.

Deelprojecten:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.