Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Gebiedsvisie centrum Bussum

In de Economische Visie staat dat we ervoor zorgen dat alle kwaliteiten van de kernen in Gooise Meren maximaal tot hun recht komen. Voor Bussum geldt dat we de kracht benutten van een compact en aantrekkelijk winkelgebied. Een gebied met (authentieke) winkels, nieuwe dienst- en zorgverlening, horeca, kunst, cultuur en groen. Met ruimte voor ontmoeting en onderscheidend ten opzichte van de omliggende gemeenten. Bij de invulling van de projecten in het centrum van Bussum is de Gebiedsvisie voor ons leidend. Hierbij komt een gebiedsprogramma die we opstellen met inwoners en ondernemers.

Deelprojecten:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.