Herindeling Gooi en Vechtstreek

Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurskracht van Weesp, Wijdemeren en de regio Gooi en Vechtstreek als geheel onvoldoende is. De Provincie Noord-Holland heeft daarom besloten dat maatregelen nodig zijn en is een zogenaamde Arhi-procedure gestart. De bedoeling is dat de regio op termijn uit maximaal 3 gemeenten bestaat. De combinaties van gemeenten en mogelijke fusiedata liggen nog niet vast. De provincie heeft met alle colleges en raden gesproken. De gemeenten konden in overleg met eigen oplossingen komen. De gemeenteraad van Weesp heeft zich uitgesproken voor een ambtelijke fusie met de gemeente Amsterdam.

Meer over de gemeentelijke herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek op noord-holland.nl.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief