Kasten elektriciteit en glasvezel

Liander plaatst in Gooise Meren ongeveer 500 nieuwe elektriciteitshuisjes. En Delta plaatst 5 verdeelpunten voor glasvezel. Het plaatsen van deze huisjes mag zonder vergunning. Dit betekent dat bezwaar maken niet kan. Het gaat om een groot aantal kasten. Daarom maakt de gemeente afspraken hierover met Liander en Delta. We proberen te zorgen voor zo min mogelijk invloed op de leefomgeving.

De gemeente werkt met Liander en Delta aan een overzicht van de locaties binnen Gooise Meren. Zo kunt u lezen waar in uw omgeving een kast komt.

Stel uw vraag:

Website Liander over buurtaanpak elektriciteitsnetwerk en wat dit voor u betekent

Website Delta over aanleg glasvezel

Wat de gemeente doet

Liander en Delta hebben plekken in de openbare ruimte nodig. Ze vragen de gemeente of ze de grond kunnen kopen.

Hoe we de aanvragen beoordelen

 • Vanuit de beleving van de bewoners
 • Hoe dit past in de omgeving, zoals gebouwen, verkeer en groen
 • Er is niet veel keuze in locaties. Het moet passen binnen het bestaande elektriciteitsnetwerk
 • Als we deze grond verkopen informeren we de inwoners via het gemeenteblad
 • We geven toestemming voor het leggen van kabels en leidingen

Wat we controleren

 • Of het leggen volgens de afspraken gebeurt
 • Of Liander en Delta de bewoners op tijd hebben geïnformeerd 

Waar we op letten bij de aanleg

 • De bereikbaarheid van de wijk
 • Zo weinig mogelijk overlast

Over extra maatregelen maken we afspraken, zoals:

 • Het netjes dichtmaken van de straat
 • Het beschermen van bomen
 • Extra groen rond de huisjes

We werken samen met de bedrijven. Dit om ervoor te zorgen dat het leggen van kabels en leidingen snel(ler) verloopt. Bedrijven mogen niet kort achter elkaar graven. Er moet ongeveer 1 jaar tussen zitten.

Uitvoering

 • Is de gewenste locatie eigendom van de gemeente? Dan vragen Liander en Delta de gemeente of zij die grond kunnen kopen
 • Na akkoord van de locatie pakken Liander en Delta de voorbereiding en uitvoering op

Vergunning aanvragen

De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) is een belangrijke voorwaarde. Liander en Delta vragen een vergunning aan voor:

 • Graafwerk
 • Aansluiting van kabels en leidingen

Bewoners op tijd informeren

Waarover Liander en Delta bewoners op tijd moeten informeren:

 • Plaatsing van de huisjes
 • (Graaf)werkzaamheden

Waarom er kasten komen

Liander plaatst in Gooise Meren ongeveer 500 nieuwe elektriciteitshuisjes. En Delta plaatst 5 verdeelpunten voor glasvezel.

Elektriciteit

We vragen met z’n allen veel van ons stroomnet. We gebruiken steeds meer stroom, bijvoorbeeld voor:

 • Elektrisch rijden
 • Koken op inductie
 • Zonnepanelen
 • Warmtepompen

Ons stroomnet bestaat al heel lang en is daar niet geschikt voor. Met als gevolg steeds meer krapte op het stroomnet. Wat Liander de komende jaren daaraan doet:

 • Nieuwe kabels leggen
 • Elektriciteitshuisjes plaatsen voor grotere netwerkcapaciteit en geen storingen

De elektriciteitshuisjes zijn maximaal 15 m2 groot en niet hoger dan 3 meter. Zie ze als ‘de stoppenkast’ van uw buurt. Voor Gooise Meren komen er ongeveer 500 nieuwe elektriciteitshuisjes bij.

Glasvezelnetwerk

Ook komen er 5 verdeelpunten voor een glasvezelnetwerk voor supersnel internet, televisie en telefonie.  Delta legt het netwerk aan en betaalt de aanleg. De kasten zijn maximaal 15 m2 groot en niet hoger dan 3 meter.

Geen vergunning nodig

Er is geen vergunning nodig voor:

 • Het plaatsen van elektriciteitshuisjes
 • Verdeelpunten voor het glasvezelnetwerk niet groter dan 15 m2 en niet hoger dan 3 meter

Dat betekent dat bezwaar maken niet kan. Ook inspraak over de keuze van de locaties is niet mogelijk. Omdat er al kabels in de grond liggen waarop moet worden aangesloten.

Nieuwe elektriciteitshuisjes en verdeelpunten komen meestal in de openbare ruimte. De gemeente, en andere overheden zoals de provincie, zijn meestal eigenaar van deze grond. Als Liander of Delta kasten op gemeentegrond wil plaatsen, moet de gemeente de locatie goedkeuren. Dit is het moment waarop de gemeente invloed heeft en dit benutten we ook.

Deelproject van: