Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Koningin Emmaschool

De leerlingen van de Koningin Emmaschool gaan huisvesten in het gebouw Graaf Florislaan 2 in Bussum. Hierdoor komen de huidige locaties van de school vrij. Dit zijn de hoofdvestiging op de Fortlaan en de noodlokalen op de Slochterenlaan. Er is een verbouwing en uitbreiding van het pand nodig om de leerlingen van de Emmaschool te huisvesten op de Graaf Florislaan.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten