Lomanplein

Foto Lomanplein

Door de samenvoeging van 2 dependances van de openbare basisschool Koningin Emma in 1 gebouw aan de Graaf Florislaan 2 in Bussum, was een herinrichting van de schoolomgeving nodig. Er is een definitief ontwerp waarmee de aanleg van een overzichtelijke en veilige schoolomgeving is gecombineerd met het vervangen van de riolering. Er is nieuwe straatverlichting en de gemeente heeft onderhoud uitgevoerd aan de groenvoorziening en verhardingen. Op 7 september 2018 zijn alle wegen vrijgegeven voor verkeer. Voor kleine opleverpunten kunnen er nog verkeersmaatregelen zijn. We gaan samen met de Koningin Emmaschool en de Vereniging Lomanplein evalueren. Waar nodig sturen we bij en kunnen er nog extra maatregelen nodig zijn.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten