logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Mariahoeve

De komende jaren gaat de gemeente, wijk voor wijk en in nauwe samenspraak met de inwoners de openbare ruimte in Muiden en Muiderberg opknappen. Dit betekent onderhoud aan wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speelplaatsen. Het onderhoud deelt de gemeente in deelprojecten op. De wijk Mariahoeve in Muiden is een van de wijken die wordt opgekapt. De nadruk ligt op onderhoud van de bestaande voorzieningen. Als het zover is, kunnen bewoners in een vroeg stadium verbeterpunten voor de wijk aandragen. De gemeente probeert deze verbeterpunten zoveel mogelijk mee te nemen bij het onderhoud.

Werkzaamheden Mariahoeve

Vanaf maandag 21 juni 2021 start de Gebr. Van Kessel Wegenbouw met het wegonderhoud in de wijk. Afhankelijk van het weer zijn de werkzaamheden eind december 2021 klaar. Omwonenden hebben een brief (PDF, 177 kB) ontvangen met informatie over de werkzaamheden.

Brief werkzaamheden bij Het Hert van 4 oktober tot en met 15 oktober 2021 (PDF, 731 kB)

Definitief Onderhoudsplan Mariahoeve

Medio 2017 hebben wij een enquête uitgezet onder de bewoners van de wijk Mariahoeve, op basis waarvan zorgvuldig is geanalyseerd wat hun wensen zijn. Met de resultaten daarvan hebben wij vervolgens een Voorlopig Onderhoudsplan uitgewerkt dat op 25 juni 2018 aan de bewoners is gepresenteerd. Ook daarop konden de bewoners weer reageren. Veel wensen en verzoeken hebben wij kunnen honoreren; naar aanleiding van de ontvangen reacties hebben wij het plan aangepast naar een Definitief Onderhoudsplan.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Overige informatie

Fase 5 - voorbereiding

Overige informatie