Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergadering van 1 april vervalt

De raadsvergadering van 1 april 2020 vervalt vanwege het coronavirus. Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkingsmaatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Om die reden komt een aantal woordvoerders op 8 april bij elkaar. Een uitgebreide toelichting op de besluiten die de raad neemt op 15 april leest u binnenkort.

Mariahoeve

De komende jaren gaat de gemeente, wijk voor wijk en in nauwe samenspraak met de inwoners de openbare ruimte in Muiden en Muiderberg opknappen. Dit betekent onderhoud aan wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speelplaatsen. Het onderhoud deelt de gemeente in deelprojecten op. De voorbereidingen zijn gestart. De wijk Mariahoeve in Muiden is een van de wijken die binnenkort wordt opgekapt. De nadruk ligt op onderhoud van de bestaande voorzieningen. Als het zover is, kunnen bewoners in een vroeg stadium verbeterpunten voor de wijk aandragen. De gemeente probeert deze verbeterpunten zoveel mogelijk mee te nemen bij het onderhoud.

Bijeenkomst van 25 maart 2020 gaat niet door

De informatiebijeenkomst over het Definitief Onderhoudsplan voor de wijk Mariahoeve van 25 maart 2020 gaat niet door vanwege het coronavirus.

Tekeningen en reactienota

De tekeneningen en reactienota staan vanaf 31 maart 2020 op deze projectpagina. In onze brief hadden we aangegeven dat dit op 15 maart 2020 beschikbaar zou zijn. Door omstandigheden bleek 15 maart 2020 niet haalbaar.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.