Mariahoeve

In samenspraak met inwoners gaat de gemeente de openbare ruimte in Muiden en Muiderberg opknappen. Dit betekent onderhoud aan wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speelplaatsen. Het onderhoud gebeurt in deelprojecten. De wijk Mariahoeve in Muiden is een van de wijken die wordt opgekapt. De nadruk ligt op onderhoud van de bestaande voorzieningen.

Werkzaamheden Mariahoeve voorlopig klaar

Het groot onderhoud in de wijk Mariahoeve is klaar, met uitzondering van werkzaamheden in de directe omgeving van nieuwbouwproject De Ankerplaats. Meer informatie in de brief van mei 2022 (PDF, 353 kB) met daarin aandachtspunten voor verkeer en parkeren.

Definitief Onderhoudsplan Mariahoeve

Medio 2017 hebben wij een enquête uitgezet onder de bewoners van de wijk Mariahoeve, op basis waarvan zorgvuldig is geanalyseerd wat hun wensen zijn. Met de resultaten daarvan hebben wij vervolgens een Voorlopig Onderhoudsplan uitgewerkt dat op 25 juni 2018 aan de bewoners is gepresenteerd. Ook daarop konden de bewoners weer reageren. Veel wensen en verzoeken hebben wij kunnen honoreren; naar aanleiding van de ontvangen reacties hebben wij het plan aangepast naar een Definitief Onderhoudsplan.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Fase 5 - voorbereiding

Overige informatie