Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Prinses Beatrixbrug

De monumentale Prinses Beatrixbrug bij de Burgemeester M.P. van Wettumweg in Naarden krijgt groot onderhoud. De ophaalbrug is 1 van de 3 bruggen die toegang geeft tot Naarden-Vesting. Aan verschillende onderdelen van de brug zijn werkzaamheden nodig. De gemeente heeft samen met aannemer Strukton Civiel West BV het ontwerp en de maatregelen voorbereid die nodig zijn om de brug voor de lange termijn in stand te houden. De werkzaamheden zijn vanaf 27 september 2021 tot juli 2022.

Planning en verkeersmaatregelen

Fase 1 van 27 september tot 17 december 2021

 • Onderhouden en deels vervangen van de remmingwerken
 • Herstel van betonwerk
 • Herstel van bedieningshuis

Verkeersmaatregelen: stremming voetpad indien nodig door wegversmalling en of voorrangsregeling

Fase 2 in april 2022, ongeveer 5 weken

 • Vervangen van het val (beweegbare dek), inclusief draaipunten, oplegging en vergrendeling
 • Herstel overig betonwerk
 • Herstel verhardingen
 • Onderhoud seinen vaarverkeer

Verkeersmaatregelen:

 • Volledige afsluiting en omleiding voor al het verkeer
 • De buslijnen 110, 209 en 210 rijden dan niet door de Vesting Naarden, de bushalteplaatsen Koningin Wilhelminalaan, Westwalstraat, Burgemeester Wesselingplein komen in deze periode te vervallen
 • Volledige afsluiting voor vaarverkeer

Fase 3 in mei en juni 2022, ongeveer 7 weken

 • Beschermende maatregelen – toepassen steiger en afscherming
 • Stralen en schilderen van de gehele bovenbouw

Verkeersmaatregelen: informatie volgt later

Meer over de werkzaamheden

Nadat in 2020 uit voorzorg een gewichtsbeperking voor het verkeer was ingesteld, is de toestand van de brug verder onderzocht. Aan verschillende onderdelen van de brug zijn maatregelen nodig. De gemeente heeft samen met aannemer Strukton Civiel West BV het ontwerp en de maatregelen voorbereid die nodig zijn om de monumentale brug voor de lange termijn in stand te houden.

 • Remming- en geleidewerken renoveren en deels vervangen
 • Herstellen betonwerk van de brug
 • Het brugval (beweegbaar deel van de brug) volledig vervangen
 • Bovenbouw en bedieningshuis herstellen en conserveren
 • Delen van de verharding en beschoeiing herstellen

Uitdagingen bij het onderhoud van de brug

Omdat de brug een gemeentelijk monument is en het monumentale karakter van de brug behouden moet blijven, is er specialistische kennis gevraagd.

Slim ontwerp – strenge eisen welstand

De grootste uitdaging in het project is om het beweegbare deel van de brug te vervangen, draaibaar te houden en te laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Dit terwijl de overige onderdelen van de brug behouden blijven. Bij de afweging hierover spelen criteria als duurzaamheid, toekomstig onderhoud, ontwerpeisen en kosten een belangrijke rol. Ook speelt mee dat het nieuwe brugdeel het verkeer zonder gewichtsbeperkingen toegang moet verlenen tot Naarden-Vesting. En hoewel de huidige verkeersbelasting groter is als vroeger, mag de constructie (omdat het een monument is) niet dikker worden.

Afstemming met Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed

Omdat er gewerkt wordt aan een monument zijn de werkzaamheden afgestemd met de (welstands)commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRK&E). Een aanvullende wens van de commissie was dat het aanzicht van de brug niet verandert. Het projectteam heeft uiteindelijk een ontwerp kunnen maken waarin zowel alle uitgangspunten en bijna alle wensen van de commissie zijn verwerkt. Zo wordt de bestaande brugleuning tijdelijk verwijderd, helemaal opgeknapt en weer hergebruikt in de nieuwe constructie en wordt de bovenbouw van de brug in de oorspronkelijke kleur geschilderd.

Een stalen brugdek voor een langere levensduur

Het herstellen van het huidige houten brugdek is gezien de staat en de financiële risico’s niet raadzaam. Om aan alle randvoorwaarden te kunnen voldoen en de projectdoelstellingen te behalen is het vervangen van het houten brugdek voor een nieuw stalen dek de enig haalbare optie. Met een stalen brugdek kan de meest slanke en gewicht besparende constructie worden gemaakt en voldoet de brug aan de wet- en regelgeving en de wensen van de commissie. Daarnaast heeft een stalen brugdek een langere levensduur en is deze ook onderhoudsvriendelijker. Al met al is een stalen dek de beste keuze voor een duurzame renovatie en goed werkende monumentale brug. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed heeft positief geadviseerd over het ontwerp en haar waardering uitgesproken over het feit dat het gelukt is om het huidige boven- en zijaanzicht van de brug te behouden.

Veilig werken met chroom-6

In het schilderwerk van de brug zit de schadelijke stof chroom-6. Bij het schilderen van deze brugdelen kan er, onder andere door het schuren van oude verflagen, chroom-6 vrijkomen. Om dit probleem ook voor de toekomst te voorkomen, worden de verflagen tijdens deze renovatie volledig verwijderd en wordt de brug opnieuw geschilderd. Om te voorkomen dat de omgeving of werknemers in aanraking komen met chroom-6, worden er beschermende maatregelen getroffen.

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Overige informatie