Rioolvervanging Energiestraat Naarden

Van 1 september tot november 2020 wordt het rioolstelsel in de Energiestraat tussen de Rubberstraat en de Bronsstraat in Naarden vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater en het regenwater gaan dan door gescheiden leidingen. Er komt nieuwe bestrating en waar nodig vindt er reparatie plaats aan de parkeervakken. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Tijdens de uitvoering blijven de bedrijven bereikbaar.

Werkzaamheden Energiestraat afgerond

De werkzaamheden van de Energiestraat zijn 12 november 2020 afgerond. In de uitvoering van dit werk was enige vertraging ontstaan in verband met onvoorziene obstakels in de ondergrond.

2 kruispunten nu aanpakken

Buiten het project Energiestraat heeft de afdeling beheer 2 kruispunten in de planning naar voren gehaald om te voorkomen dat in december 2020 de Energiestraat nog een keer afgesloten zou moeten worden. Het gaat om de kruising Energiestraat - Rubberstraat en Energiestraat - Bronsstraat. Alles is nu gecombineerd in 1 tijdsbestek. Het werk aan de 2 kruispunten is op donderdag 26 november 2020 klaar. We danken iedereen voor het begrip en de aannemer voor de inzet.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Overige informatie