Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Stationsgebied Naarden-Bussum

Het gebied rond station Naarden-Bussum staat voor een ingrijpende verandering. Doordat 3 sporen zijn weggehaald is veel ruimte ontstaan. Dat biedt kansen om het gebied rond het station beter in te richten. De ontwikkeling van het complete gebied pakken we samen met inwoners en belanghebbenden op. Er is al het een en ander in gang gezet. Samen met belanghebbenden is er een plan ontwikkeld voor een 2e, westelijke entree van het station. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. We willen het fietsparkeren beter faciliteren, de verbinding met het centrum versterken en kansen in beeld brengen waar het gaat om woningbouw, kantoorfaciliteiten en andere functies. We werken samen aan een Gebiedsvisie.

2e peiling over stationsgebied Naarden-Bussum

In april 2020 vond de 1e ronde plaats van een participatietraject over de ontwikkeling van de directe omgeving van station Naarden-Bussum. Bij de 2e peiling, die tot en met 1 juni 2020 liep lag de aandacht op de toekomst. Daarbij ging het om de inrichting van de openbare ruimte, wonen, werken en groen.

De antwoorden worden anoniem verwerkt en gebruikt als input voor het vervolgtraject. Voor de zomer van 2020 volgt een terugkoppeling met de uitkomsten op deze projectpagina​​​​.

Uitkomsten peilingen belangrijke bouwstenen voor visiedocument

Door het verdwijnen van een aantal sporen bij station Naarden-Bussum is er letterlijk ruimte ontstaan om de directe omgeving te verbeteren en te ontwikkelen. We verkennen de kansen en mogelijkheden en stellen een visie op voor het stationsgebied. Daarbij werkt de gemeente samen met omwonenden, belanghebbenden, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden. Belangrijke doelen zijn het vergroten van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid. Ook is er veel aandacht voor wensen en kansen op het gebied van wonen, werken, groen, recreatie en toerisme.

De uitkomsten van beide peilingen zijn belangrijke bouwstenen voor het visiedocument voor het stationsgebied. Dit document vormt de basis voor de planvorming. In een bijeenkomst later dit jaar worden de uitkomsten van het gehele participatietraject gepresenteerd.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.