Stationsgebied Naarden Bussum

Er is ruimte ontstaan bij het station Naarden – Bussum doordat er 3 sporen zijn verwijderd. Samen met ProRail en de Nederlandse Spoorwegen werkt de gemeente aan een toegankelijker en beter bereikbaar station. Samen met belanghebbenden is er een plan gemaakt voor een 2e, westelijke entree van het station. ProRail werkt van oktober 2021 tot juni 2022 aan de nieuwe entree.

Westelijke ingang station Naarden-Bussum opgeleverd

De westelijke ingang van station Naarden-Bussum, aan de kant van de Slochterenlaan, is af. Reizigers hebben nu ook vanaf deze kant een snelle toegang van de perrons. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de verbouwing van het monumentale station. ProRail, de NS en de gemeente Gooise Meren stonden gisteren stil bij dit moment. Aannemer Reimert heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de aanleg van de westelijke toegang.

De voorzieningen op het station zijn met deze verbouwing verder verbeterd. Het nieuwe P+R terrein is al enige tijd geleden opgeleverd en in gebruik genomen. De oude fietsenstalling met 900 plekken is verplaatst en er zijn 600 extra plekken bijgekomen. Er zijn plekken voor beplanting aangelegd en de straten zijn aangesloten op de vernieuwde toegangsweg van het station. Via de Kiss & Ride strook en het nieuwe voorplein heeft u nu directe toegang tot het perron. Het station wordt de komende tijd verder verbouwd, later in 2022 is de verbouwing afgerond.

ProRail start met aanleg nieuwe westelijke toegang van het station

Vanaf oktober 2021 tot juni 2022 werkt aannemer Reimert aan de nieuwe entree aan de westzijde van het station. De oude fietsenstalling met 900 plekken wordt verplaatst en er komen 600 plekken bij. Er worden groenvoorzieningen aangelegd en de straten worden aangesloten op de vernieuwde toegangsweg van het station. Er komt een Kiss & Ride strook, een nieuw voorplein en directe toegang naar het perron. Halverwege oktober 2021 komt er een bouwdepot en ketenterrein. Eind oktober 2021 start het aanpassen van de Parallelweg en zijn er rioolwerkzaamheden. De Parallelweg gaat hiervoor tijdelijk dicht. Het verkeer volgt dan een omleiding. Kijk voor meer informatie op de website van ProRail.

Start renovatie en zijgevel station Naarden - Bussum

Op 9 april 2021 start aannemer Dekker bouw & infra met de renovatie van de gevel en zijvleugels van het monumentale stationsgebouw van Naarden-Bussum

Terugkoppeling participatie stationsgebied Naarden – Bussum

Na een brede startbijeenkomst met bewoners, ondernemers, ProRail, NS en andere betrokkenen in november 2019 zijn wij gestart met een participatieproces om wensen en ideeën op te halen bij marktpartijen, woningbouwcorporaties, bewoners en ondernemers/winkeliers uit het stationsgebied.

Eind februari 2020 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor vastgoedeigenaren, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en gemeente. Deze bijeenkomst was gericht op het verkennen van kansen en mogelijkheden, gericht op de gebouwde omgeving.

Al snel waren de deelnemers het erover eens dat de kwaliteit van de openbare ruimte en de beleving een belangrijk vertrekpunt vormt voor de verdere ontwikkeling van het stationsgebied. Daarnaast werden er kansen gezien voor transformatie en ontwikkeling in de directe omgeving van het station: er is behoefte aan betaalbare woningen maar ook aan ruimte voor vergaderen, ontmoeten en werken nabij het station. De dialoog in deze bijeenkomst is vastgelegd in een beeldverslag (PDF, 4 MB) .

Uitkomsten peiling 1 en 2

Met 2 digitale enquêtes hebben wij bewoners, ondernemers/winkeliers en andere betrokkenen bevraagd op hun beeld van de huidige situatie (PDF, 656 kB) en een toekomstig wenselijke situatie (PDF, 79 kB) voor het stationsgebied. Beide peiling waren opgedeeld in 3 thema’s: mobiliteit, openbare ruimte en voorzieningen. De uitkomsten van beide peilingen vormen niet 1-op-1 uitgangspunten voor de ontwikkeling van het stationsgebied, wel vormen ze waardevolle input voor het ambitie- en visiedocument voor stationsgebied Naarden – Bussum.

Uit de startbijeenkomst, de gesprekken met vastgoedeigenaren en de peilingen komt de wens naar voren om in eerste instantie vooral in te zetten op een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, waaronder ook de mobiliteit rondom het station. Door te investeren in de openbare ruimte ontstaat een gunstig klimaat voor de latere toevoeging van functies en/of de transformatie van bestaand vastgoed.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Overige informatie

Fase 4 - ontwerp