Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Stationsgebied Naarden-Bussum

Het gebied rond station Naarden-Bussum staat voor een ingrijpende verandering. Doordat 3 sporen zijn weggehaald is veel ruimte ontstaan. Dat biedt kansen om het gebied rond het station beter in te richten. De ontwikkeling van het complete gebied pakken we samen met inwoners en belanghebbenden op. Er is al het een en ander in gang gezet. Samen met belanghebbenden is er een plan ontwikkeld voor een 2e, westelijke entree van het station. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. We willen het fietsparkeren beter faciliteren, de verbinding met het centrum versterken en kansen in beeld brengen waar het gaat om woningbouw, kantoorfaciliteiten en andere functies. We werken samen aan een Gebiedsvisie.

Peiling ontwikkeling stationsgebied Naarden-Bussum

Dit jaar willen wij de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van het Stationsgebied Naarden-Bussum vastleggen in een ambitie- en visiedocument. Daarbij gaan we aan de slag met verschillende belanghebbenden uit het gebied.

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn we helaas genoodzaakt om de opzet van de participatie te wijzigen. De geplande bijeenkomsten kunnen niet doorgaan. We richten ons op andere mogelijkheden om de voortgang van het project te behouden en u hierbij te betrekken. We nodigen een ieder uit om mee te denken via een online peiling over de huidige situatie in het stationsgebied.

De peiling invullen kan tot 13 april 2020

De peiling bestaat uit 3 onderwerpen: mobiliteit, openbare ruimte en voorzieningen. Het invullen duurt ongeveer 7 minuten. U kunt reageren tot maandag 13 april 2020. De antwoorden worden anoniem verwerkt en gebruikt als input voor het vervolgtraject. Deelnemers kunnen in de peiling aangeven in welke wijk zij wonen. Nog voor de zomer volgt een terugkoppeling met de uitkomsten op deze projectpagina. Op dit moment zijn de opzet en planning van het vervolg na de zomer nog onzeker.

Peiling invullen over de onwikkeling van stationsgebied Naarden-Bussum

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.