Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Stationsgebied Naarden Bussum

Er is ruimte ontstaan rondom station Naarden – Bussum doordat er 3 sporen zijn verwijderd. Samen met belanghebbenden is er een plan ontwikkeld voor een 2e, westelijke entree van het station. NS bereidt op basis van het vastgestelde ontwerp van de westzijde station Naarden-Bussum het uitwerkingsplan voor het parkeerterrein voor. Voor het entreegebied en de verlegging van de Slochterenlaan nabij de Action bereidt ProRail het uitwerkingsplan voor. 

Start renovatie en zij-gevel station Naarden - Bussum

Zie nieuwsbericht: Op 9 april 2021 start aannemer Dekker bouw & infra met de renovatie van de gevel en zijvleugels van het monumentale stationsgebouw van Naarden-Bussum

Terugkoppeling participatie stationsgebied Naarden – Bussum

Na een brede startbijeenkomst met bewoners, ondernemers, ProRail, NS en andere betrokkenen in november 2019 zijn wij gestart met een participatieproces om wensen en ideeën op te halen bij marktpartijen, woningbouwcorporaties, bewoners en ondernemers/winkeliers uit het stationsgebied.

Eind februari 2020 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor vastgoedeigenaren, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en gemeente. Deze bijeenkomst was gericht op het verkennen van kansen en mogelijkheden, gericht op de gebouwde omgeving.

Al snel waren de deelnemers het erover eens dat de kwaliteit van de openbare ruimte en de beleving een belangrijk vertrekpunt vormt voor de verdere ontwikkeling van het stationsgebied. Daarnaast werden er kansen gezien voor transformatie en ontwikkeling in de directe omgeving van het station: er is behoefte aan betaalbare woningen maar ook aan ruimte voor vergaderen, ontmoeten en werken nabij het station. De dialoog in deze bijeenkomst is vastgelegd in een beeldverslag (PDF, 4 MB) .

Uitkomsten peiling 1 en 2

Met 2 digitale enquêtes hebben wij bewoners, ondernemers/winkeliers en andere betrokkenen bevraagd op hun beeld van de huidige situatie (PDF, 656 kB) en een toekomstig wenselijke situatie (PDF, 79 kB) voor het stationsgebied. Beide peiling waren opgedeeld in 3 thema’s: mobiliteit, openbare ruimte en voorzieningen. De uitkomsten van beide peilingen vormen niet 1-op-1 uitgangspunten voor de ontwikkeling van het stationsgebied, wel vormen ze waardevolle input voor het ambitie- en visiedocument voor stationsgebied Naarden – Bussum.

Uit de startbijeenkomst, de gesprekken met vastgoedeigenaren en de peilingen komt de wens naar voren om in eerste instantie vooral in te zetten op een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, waaronder ook de mobiliteit rondom het station. Door te investeren in de openbare ruimte ontstaat een gunstig klimaat voor de latere toevoeging van functies en/of de transformatie van bestaand vastgoed.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp