Gemeente Gooise Meren Bestuur

Stationsgebied Naarden-Bussum

Het gebied rond station Naarden-Bussum staat voor een ingrijpende transformatie. Mede doordat drie sporen zijn weggehaald is veel ruimte ontstaan rond één van de mooiste stations van Nederland. Dat biedt kansen om het gebied rond het station beter in te richten. De ontwikkeling van het complete gebied pakken we samen met inwoners en belanghebbenden op. Er is al het een en ander in gang gezet. Samen met belanghebbenden is er een plan ontwikkeld voor een tweede, westelijke entree van het station. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. We willen het fietsparkeren beter faciliteren, de verbinding met het centrum versterken en kansen in beeld brengen waar het gaat om woningbouw, kantoorfaciliteiten en andere functies. We werken samen aan een Gebiedsvisie.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.