Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Stationsgebied Naarden-Bussum

Het gebied rond station Naarden-Bussum staat voor een ingrijpende verandering. Doordat 3 sporen zijn weggehaald is veel ruimte ontstaan. Dat biedt kansen om het gebied rond het station beter in te richten. Samen met belanghebbenden is er een plan ontwikkeld voor een 2e, westelijke entree van het station. Maar daarmee zijn we er nog niet. We willen het fietsparkeren beter faciliteren, de verbinding met het centrum versterken en kansen in beeld brengen waar het gaat om woningbouw, kantoorfaciliteiten en andere functies. We werken samen aan een Gebiedsvisie. NS bereidt op basis van het vastgestelde ontwerp van de westzijde station Naarden-Bussum het uitwerkingsplan voor het parkeerterrein voor. Voor het entreegebied en de verlegging van de Slochterenlaan nabij de Action bereidt ProRail het uitwerkingsplan voor. Naar verwachting start het aanleggen van het nieuwe parkeerterrein begin 2021. Daarna volgt het entreegebied en de verlegging van de weg bij de Action. Het werk is naar verwachting eind 2021 klaar.

Start renovatie en zij-gevel station Naarden-Bussum

Zie nieuwsbericht: Op 9 april 2021 start aannemer Dekker bouw & infra met de renovatie van de gevel en zijvleugels van het monumentale stationsgebouw van Naarden-Bussum

Participatietraject stationsgebied Naarden-Bussum

Door het verdwijnen van een aantal sporen bij station Naarden-Bussum is er letterlijk ruimte ontstaan om de directe omgeving te verbeteren en te ontwikkelen. We verkennen de kansen en mogelijkheden en stellen een visie op voor het stationsgebied. Daarbij werkt de gemeente samen met omwonenden, belanghebbenden, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden. Belangrijke doelen zijn het vergroten van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid. Ook is er veel aandacht voor wensen en kansen op het gebied van wonen, werken, groen, recreatie en toerisme.

Bijeenkomsten

Er hebben verschillende bijeenkomsten en peilingen plaatsgevonden als onderdeel van het participatietraject voor stationsgebied Naarden - Bussum. Eind 2019 zijn we begonnen met een startbijeenkomst op het gemeentehuis. Vervolgens hebben we in februari 2020 een bijeenkomst voor ondernemers en ontwikkelaars georganiseerd. In april en juni 2020 zijn er 2 online peilingen gedaan binnen de gemeente. De thema’s van deze bijeenkomsten en peilingen waren gebaseerd op openbare ruime, vervoer en faciliteiten en voorzieningen.

Uitkomsten van de bijeenkomsten

De uitkomsten van de bijeenkomsten en peilingen zijn belangrijke bouwstenen voor de visie voor het stationsgebied. Dit document vormt de basis voor de planvorming. We verwachten voor de zomer 2021 een digitale terugkoppeling te geven.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .