Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Stork-locatie

De Stork-locatie ligt aan de noordrand van het Rembrandtkwartier in Naarden. In dit toekomstige woongebied komen maximaal 41 - met een mogelijke uitbreiding tot maximaal 49 - nieuwe woningen. Het Wellantcollege komt aan de rand van de wijk. De Godelindeschool krijgt 1 hoofdlocatie, en wordt daarom uitgebreid. Ook wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht met onder andere een groen speelterrein. Het project Stork-locatie is een samenwerking tussen De Alliantie, het Wellantcollege en de gemeente. Op 12 oktober 2018 wordt de nieuwbouw Godelindeschool opgeleverd. Dat betekent dat alle leerlingen na de herfstvakantie op 1 locatie gehuisvest zijn. Het Wellantcollege wordt na de zomervakantie 2019 in gebruik genomen. De woningen en het openbaar gebied komen in 2019 in de realisatiefase.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten

Overige informatie

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie