Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vlietlaan en Olmenlaan

De Vlietlaan moet de uitstraling krijgen van een aantrekkelijke entree-route van het station naar het centrum van Bussum. De Vlietlaan wordt ingericht als 30 km-zone. Ook wordt het kruispunt Vlietlaan / Generaal de la Reijlaan aangepast. De Olmenlaan krijgt een belangrijke functie als doorgaande fietsroute en gaat op termijn ook onderdeel vormen van de 30 km-zone. Met uitzondering van fietsstroken en wat extra parkeerplaatsen worden er nog geen andere aanpassingen aan de Olmenlaan gedaan vanwege de voorgenomen herontwikkeling van parkeergarage “De Olmen”, en de invloed daarvan op de openbare ruimte.

Op basis van de uitkomsten van de online enquête in april 2020, is een concept Definitief Ontwerp uitgewerkt. In dit ontwerp is ook het kruispunt Generaal de la Reijlaan – Vlietlaan meegenomen.

 

Alle documenten

Ontwerp Vlietlaan en kruispunt Generaal de La Reijlaan

Het concept Definitief Ontwerp heeft tot 10 september 2020 ter inzage en commentaar gelegen. Op 4 november 2020 besprak de raad het ontwerp en het krediet. Op 9 december 2020 ligt het ontwerp en de reactienota ter besluitvorming bij de raad. Bekijk de volledige agenda van de raadsvergadering van 9 december 2020 inclusief alle documenten. De stukken voor de Vlietlaan vindt u onder punt 3d.

Uitvoering van de herinrichting van de Vlietlaan en het kruispunt met de Generaal de La Reijlaan is in 2021. Informatie hierover volgt.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 5 - voorbereiding

Overige informatie

Fase 4 - ontwerp

Overige informatie