Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vlietlaan en Olmenlaan

De Vlietlaan moet de uitstraling krijgen van een aantrekkelijke entree-route van het station naar het centrum van Bussum. De Vlietlaan zal worden ingericht als 30 km-zone. Ook wordt het kruispunt Vlietlaan / Generaal de la Reijlaan aangepast. Eerst worden de belanghebbenden betrokken bij de keuze voor het ontwerp van de herinrichting van de Vlietlaan. Daarna kunnen zij meedenken over het ontwerp voor de herinrichting van het kruispunt. Uitvoering van de herinrichting van de Vlietlaan en het kruispunt is in 2021.

De Olmenlaan krijgt een belangrijke functie als doorgaande fietsroute langs het centrum. Er komen rode fietsstroken om de fietsers meer ruimte te geven. Andere aanpassingen aan de Olmenlaan worden nog niet gedaan vanwege de voorgenomen herontwikkeling van parkeergarage De Olmen, en de invloed daarvan op de openbare ruimte.

Reactienota herinrichting Vlietlaan

In april 2020 is een online enquête gehouden met een peiling over de voorlopige ontwerpvarianten van het profiel van de Vlietlaan. Deelnemers van de enquête konden naast het uitspreken van een voorkeur ook verbeterpunten meegeven voor de verdere uitwerking van het ontwerp.

In de reactienota is te lezen op welke ontwerpvarianten voor het profiel van de Vlietlaan gereageerd kon worden. U leest over de resultaten van de stemming op de ontwerpvarianten en binnengekomen reacties. Ook is daarbij de reactie van de gemeente aangegeven en hoe de reacties verder worden meegenomen in de verdere uitwerking van het Definitief Ontwerp. Direct na de zomer vindt er een laatste participatiemoment plaats als input voor het besluitvormingstraject.

Reactienota herinrichting Vlietlaan (PDF, 4 MB)

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp