Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Vlietlaan en Olmenlaan

De Vlietlaan moet de uitstraling krijgen van een aantrekkelijke entree-route van het station naar het centrum van Bussum. De Vlietlaan zal worden ingericht als 30 km-zone. Ook wordt het kruispunt Vlietlaan / Generaal de la Reijlaan aangepast. Eerst worden de belanghebbenden betrokken bij de keuze voor het ontwerp van de herinrichting van de Vlietlaan. Daarna kunnen zij meedenken over het ontwerp voor de herinrichting van het kruispunt. Uitvoering van de herinrichting van de Vlietlaan en het kruispunt is in 2021.

De Olmenlaan krijgt een belangrijke functie als doorgaande fietsroute langs het centrum. Er komen rode fietsstroken om de fietsers meer ruimte te geven. Andere aanpassingen aan de Olmenlaan worden nog niet gedaan vanwege de voorgenomen herontwikkeling van parkeergarage De Olmen, en de invloed daarvan op de openbare ruimte.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Inspraak mogelijk

Reactieformulier - Welk ontwerp heeft uw voorkeur?

Vanwege de coronacrisis kunnen we geen bijeenkomsten houden. Daarom vragen we u via het reactieformulier aan te geven welk ontwerp voor de Vlietlaan uw voorkeur heeft.

Reageren kan tot 8 mei 2020. Dat is een week later dan we hebben aangegeven in de brief aan bewoners en ondernemers van de Vlietlaan.

Op basis van de uitkomsten van het participatietraject wordt gekozen voor 1 van de ontwerpen. Zodra de keuze van het ontwerp gemaakt is, zetten we de volgende stap: de vormgeving van het kruispunt Generaal de la Reijlaan – Vlietlaan. We gaan u ook daarbij betrekken. Houd daarvoor deze projectpagina in de gaten.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Overige informatie