Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vlietlaan en Olmenlaan

De Vlietlaan moet de uitstraling krijgen van een aantrekkelijke entree-route van het station naar het centrum van Bussum. De Vlietlaan wordt ingericht als 30 km-zone. Ook wordt het kruispunt Vlietlaan / Generaal de la Reijlaan aangepast. De Olmenlaan krijgt een belangrijke functie als doorgaande fietsroute en gaat op termijn ook onderdeel vormen van de 30 km-zone. Met uitzondering van fietsstroken en wat extra parkeerplaatsen worden er nog geen andere aanpassingen aan de Olmenlaan gedaan vanwege de voorgenomen herontwikkeling van parkeergarage “De Olmen”, en de invloed daarvan op de openbare ruimte.

Op basis van de uitkomsten van de online enquête in april 2020, is een Definitief ontwerp uitgewerkt. In dit ontwerp is ook het kruispunt Generaal de la Reijlaan – Vlietlaan meegenomen.

Het Definitief Ontwerp heeft tot 10 september 2020 ter inzage en commentaar gelegen. Uitvoering van de herinrichting van de Vlietlaan en het kruispunt is in 2021.

Definitief Ontwerp herinrichting Vlietlaan

Op basis van de uitkomsten van de online enquête in april 2020, is een Definitief Ontwerp uitgewerkt. Tot 10 september 2020 was het mogelijk te reageren.

Het Definitieve Ontwerp bestaat uit:

 • Tekening 1 en Tekening 2 van het Definitief Ontwerp Vlietlaan
 • Een Toelichting op de gemaakte ontwerpkeuzes
 • Een Reactieformulier waarmee u tot 10 september 2020 reacties kon insturen
 • 6 sfeerimpressies op 3 locaties in de Vlietlaan van de huidige en nieuwe situatie. De sfeerimpressies vindt u onder 'Alle documenten'

Alle reacties en antwoorden van de enquete van april 2020 leest u in de Reactienota.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp