logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vlietlaan en Olmenlaan

De Vlietlaan  krijgt een aantrekkelijke uitstraling  van het station naar het centrum van Bussum. De Vlietlaan wordt ingericht als 30 km verblijfsgebied. Het kruispunt Vlietlaan en Generaal de la Reijlaan wordt ook aangepast. De Olmenlaan wordt op termijn  een 30km weg en krijgt een belangrijke functie als doorgaande fietsroute. Vanwege de herontwikkeling van parkeergarage De Olmen en invloed daarvan op de openbare ruimte worden er nu geen aanpassingen gedaan aan de Olmenlaan. Wel komen er  parkeerplaatsen bij.

Eerste gedeelte Vlietlaan klaar

Het eerste deel van de Vlietlaan is klaar. Wethouder Nico Schimmel bezocht de locatie op 8 juli 2022.  Hij is positief verrast over de uitstraling van het ontwerp dat tot voor kort alleen nog op papier te zien was. Het wordt nu buiten zichtbaar en de reacties betreffende het ontwerp zijn gelukkig positiever dan in het voortraject. De Vlietlaan verdient deze opknapbeurt. De nieuwe inrichting zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid, waardoor de winkels en horecagelegenheden beter tot hun recht komen.

Nico Schimmel is samen met wethouder Barbara Boudewijnse vanaf het begin nauw betrokken bij de herinrichting van de Vlietlaan. Het ontwerp is tot stand gekomen na verschillende enquĂȘtes, participatiebijeenkomsten en sessies met bewoners en winkeliers. Het is uiteindelijk gelukt een ontwerp te maken waarin zoveel mogelijk betrokken partijen zich konden vinden. Merel van woonwinkel Woonland is blij met het opknappen van de Vlietlaan. Ook de communicatie vanuit de aannemer verloopt goed. De winkels zijn tijdens de uitvoering altijd bereikbaar. Nu krijgt het buiten zijn vorm. Aannemer Hendrikse Wegenbouw werkt hard om het project voor het einde van 2022 af te ronden. Nog een paar maanden en dan is alles klaar. Het eerste gedeelte van de Vlietlaan belooft veel goeds: een mooie laan die het bezoeken waard is.

Medio augustus (na de bouwvakantie) zet de aannemer de herinrichting van het resterende deel van de Vlietlaan voort.

Werkzaamheden

Het werk kunnen we in 3 gebieden verdelen:

 1. Oude onderhoudsstrook van ProRail achter de bestaande bomen (vanaf 14 maart 2022 tot en met juli 2022)
 2. Werkzaamheden centrum tot en met de Olmenlaan (vanaf 14 maart 2022 tot en met juli 2022)
 3. Vlietlaan tussen Olmenlaan en Generaal de la Reijlaan (startdatum volgt)

Vragen en op de hoogte blijven

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden:

 • Bekijk actuele informatie in de BouwApp via uw mobiele telefoon
 • Stel uw vragen aan de Omgevingsmanager vanuit Hendrikse Wegenbouw. Dagelijks bereikbaar  via telefoonnummer 06 51 07 37 82 (ook via WhatsApp) of via e-mail m.valkenhoff@hendrikse-wegenbouw.nl
 • Kom naar het wekelijks inloopspreekuur op locatie en stel u vraag

Tijdelijke parkeervergunning garage De Olmen voor uitsluitend parkeerders Vlietlaan

Uitsluitend vergunninghouders die overdag op de Vlietlaan parkeren, en daarmee plaatsen voor winkelend publiek bezet houden, kunnen een tijdelijke parkeervergunning voor parkeergarage de Olmen krijgen. Op deze wijze willen we ervoor zorgen dat bezoekers kunnen blijven parkeren op de Vlietlaan en de winkels voor klanten goed bereikbaar blijven.

U kunt met uw vergunning en legitimatie de parkeervergunningen bij de balie in het gemeentehuis afhalen.

Afspraken die we met u maken

 • U mag alleen parkeren op dek C, D, E, F, G en H. Dus niet op dek A en B waar mensen die slecht ter been zijn makkelijk bij hun auto kunnen komen met hun winkelkarretje
 • Parkeerdek A en B zijn niet toegestaan met deze kaart
 • Parkeerdek C is 24 uur open
 • Parkeerdek D, E, F, G, H zijn gesloten van 21.00 tot 07.00 uur
 • U mag niet gelijktijdig gebruik maken van beide vergunningen dan wel die aan derden verstrekken
 • Misbruik ten aanzien van het doel en de intentie bij het verstrekken van deze parkeervergunning, zoals het parkeren op dek A of B of het gelijktijdig gebruiken van beide vergunningen kan tot blokkering van uw vergunning leiden zonder voorafgaande kennisgeving

Ontwerp Vlietlaan vastgesteld

Na een intensief proces met alle betrokkenen is het aangepaste ontwerp op 20 april 2021 vastgesteld door het college van BenW.

De nieuwe inrichting van de Vlietlaan zorgt voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijke entree naar het centrum van Bussum vanuit het stationsgebied. De openbare ruimte krijgt een kwaliteitsslag, sluit daarmee beter aan bij het centrum en draagt bij aan een goed winkelklimaat. Met de inrichting als 30km verblijfsgebied verbetert de verkeersveiligheid. Er komen betere laad en loszones. Door de onderhoudsstrook van ProRail te benutten ontstaat er meer leefruimte en ruimte voor voetgangers.

Openen tekeningen

Let op: het openen van de tekeningen kan lang duren. Dit komt omdat het tekeningen zijn met veel detailgegevens.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Overige informatie

Fase 4 - ontwerp

Overige informatie