Vlietlaan en Olmenlaan

De Vlietlaan  krijgt een aantrekkelijke uitstraling  van het station naar het centrum van Bussum. De Vlietlaan wordt ingericht als 30 km verblijfsgebied. Het kruispunt Vlietlaan en Generaal de la Reijlaan wordt ook aangepast. De Olmenlaan wordt op termijn  een 30km weg en krijgt een belangrijke functie als doorgaande fietsroute. Vanwege de herontwikkeling van parkeergarage De Olmen en invloed daarvan op de openbare ruimte worden er nu geen aanpassingen gedaan aan de Olmenlaan. Wel komen er  parkeerplaatsen bij.

Vlietlaan 29 november 2022 klaar

Het is eindelijk zover: de werkzaamheden aan de Vlietlaan en spoorwegovergang Generaal de la Reijlaan zijn dinsdag 29 november 2022 afgerond. Alle wegen zijn dan weer bereikbaar. Dit is afwijkend van ons vorige bericht. We hebben namelijk besloten om het kruising 1 weekend langer dicht te houden. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat er in de tussentijd niks kapot wordt gereden en om zoekend of verdwaald verkeer te voorkomen. Iedereen heeft nu zijn alternatieve route gevonden en dat geeft rust.

De komende weken zijn er nog kleine (herstel)werkzaamheden. Hendrikse Wegenbouw heeft de Vlietlaan omgetoverd van een asfaltweg dat kenmerken had van een landingsbaan, naar een boulevard waar de gemeente, ondernemers en bewoners trots op zijn. Onder deze boulevard is het rioolstelsel vernieuwd en is de straat klimaatbestendig gemaakt.

De werkzaamheden zijn volgens planning gelopen en de opleverdatum is gehaald. Door de werkwijze van de wegenbouwer en de betrokkenheid van de omgeving is de uitvoering succesvol verlopen. Dit project is een mooi voorbeeld hoe er door samenwerking, communicatie en wederzijds respect tussen de verschillende partijen een prachtig eindresultaat kan worden behaald.

De gemeente wil iedereen bedanken voor de flexibiliteit tijdens de werkzaamheden. Kom gerust eens kijken hoe de boulevard is geworden.

Spoorwegovergang en kruising Generaal de la Reijlaan 4 weken afgesloten

Vanaf 31 oktober 2022 is de spoorwegovergang en kruising Generaal de la Reijlaan  4 weken afgesloten. De afsluiting is nodig om de kruising inclusief de riolering te vernieuwen. Na deze werkzaamheden is het project afgerond en is de nieuwe uitstraling van de Vlietlaan een feit.

Nieuwsbericht: Kruising en spoorwegovergang Generaal de la Reijlaan afgesloten van 31 oktober tot   29 november 2022

Laatste fase Vlietlaan

De Vlietlaan krijgt steeds meer zijn nieuwe vorm. Vanaf 3 oktober 2022 start de aannemer met het laatste gedeelte van de Vlietlaan tussen Nieuwe Englaan en Genenraal de la Reijlaan. Omdat de weg hier smal is, wordt dit deel van de Vlietlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. De ondernemers en de nieuwe parkeerplaatsen aan de Vlietlaan blijven bereikbaar.  Parkeren kan in parkeergarage De Olmen.

Kaart werkzaamheden Vlietlaan tussen Nieuwe Englaan en Generaal de la Reijlaan (JPG, 117 kB)

2 Routes naar het centrum

Er zijn 2 routes voor toegang tot het centrum:

 1. Via de Nieuwe ‘s Gravenlandseweg en de Meerweg (in rood aangeven op de kaart)
 2. Via de Brinklaan en Olmenlaan (in groen aangegeven op de kaart)

Werkzaamheden

Het totale werk kunnen we in 3 gebieden verdelen:

 1. Oude onderhoudsstrook van ProRail achter de bestaande bomen (vanaf 14 maart 2022 tot en met juli 2022)
 2. Werkzaamheden centrum tot en met de Olmenlaan (vanaf 14 maart 2022 tot en met juli 2022)
 3. Vlietlaan tussen Olmenlaan en Generaal de la Reijlaan (vanaf 3 oktober 2022)

Vragen en op de hoogte blijven

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden:

 • Bekijk actuele informatie in de BouwApp via uw mobiele telefoon
 • Stel uw vragen aan de Omgevingsmanager vanuit Hendrikse Wegenbouw. Dagelijks bereikbaar  via telefoonnummer 06 51 07 37 82 (ook via WhatsApp) of via e-mail m.valkenhoff@hendrikse-wegenbouw.nl
 • Kom naar het wekelijks inloopspreekuur op locatie en stel u vraag

Tijdelijke parkeervergunning garage De Olmen voor uitsluitend parkeerders Vlietlaan

Uitsluitend vergunninghouders die overdag op de Vlietlaan parkeren, en daarmee plaatsen voor winkelend publiek bezet houden, kunnen een tijdelijke parkeervergunning voor parkeergarage de Olmen krijgen. Op deze wijze willen we ervoor zorgen dat bezoekers kunnen blijven parkeren op de Vlietlaan en de winkels voor klanten goed bereikbaar blijven.

U kunt met uw vergunning en legitimatie de parkeervergunningen bij de balie in het gemeentehuis afhalen.

Afspraken die we met u maken

 • U mag alleen parkeren op dek C, D, E, F, G en H. Dus niet op dek A en B waar mensen die slecht ter been zijn makkelijk bij hun auto kunnen komen met hun winkelkarretje
 • Parkeerdek A en B zijn niet toegestaan met deze kaart
 • Parkeerdek C is 24 uur open
 • Parkeerdek D, E, F, G, H zijn gesloten van 21.00 tot 07.00 uur
 • U mag niet gelijktijdig gebruik maken van beide vergunningen dan wel die aan derden verstrekken
 • Misbruik ten aanzien van het doel en de intentie bij het verstrekken van deze parkeervergunning, zoals het parkeren op dek A of B of het gelijktijdig gebruiken van beide vergunningen kan tot blokkering van uw vergunning leiden zonder voorafgaande kennisgeving

Ontwerp Vlietlaan vastgesteld

Na een intensief proces met alle betrokkenen is het aangepaste ontwerp op 20 april 2021 vastgesteld door het college van BenW.

De nieuwe inrichting van de Vlietlaan zorgt voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijke entree naar het centrum van Bussum vanuit het stationsgebied. De openbare ruimte krijgt een kwaliteitsslag, sluit daarmee beter aan bij het centrum en draagt bij aan een goed winkelklimaat. Met de inrichting als 30km verblijfsgebied verbetert de verkeersveiligheid. Er komen betere laad en loszones. Door de onderhoudsstrook van ProRail te benutten ontstaat er meer leefruimte en ruimte voor voetgangers.

Openen tekeningen

Let op: het openen van de tekeningen kan lang duren. Dit komt omdat het tekeningen zijn met veel detailgegevens.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Overige informatie

Fase 4 - ontwerp

Overige informatie