Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vlietlaan en Olmenlaan

De Vlietlaan moet de uitstraling krijgen van een aantrekkelijke entree-route van het station naar het centrum van Bussum. De Vlietlaan wordt ingericht als 30 km-zone. Ook wordt het kruispunt Vlietlaan / Generaal de la Reijlaan aangepast. De Olmenlaan krijgt een belangrijke functie als doorgaande fietsroute en gaat op termijn ook onderdeel vormen van de 30 km-zone. Met uitzondering van fietsstroken en wat extra parkeerplaatsen worden er nog geen andere aanpassingen aan de Olmenlaan gedaan vanwege de voorgenomen herontwikkeling van parkeergarage “De Olmen”, en de invloed daarvan op de openbare ruimte.

Op basis van de uitkomsten van de online enquête in april 2020, is een concept Definitief Ontwerp uitgewerkt. In dit ontwerp is ook het kruispunt Generaal de la Reijlaan – Vlietlaan meegenomen.

Voorbereidende werkzaamheden voor de bomen in de Vlietlaan

Terra Nostra, een boomtechnisch adviesbureau start 22 maart 2021 met de voorbereidende werkzaamheden voor behoud van de bomen in verband met de herinrichtingsplannen aan de Vlietlaan.

Door middel van het inventariseren en beoordelen van de bomen, wordt er gekeken of de paar bestaande bomen, die in het plan zouden worden gekapt, duurzaam in te passen zijn of anderzijds te verplanten zijn.

Hierbij gaat extra aandacht uit naar aan de ondergrondse situatie. Door middel van proefsleuven en grondboringen krijgen wij zicht op de bodem- en bewortelingopbouw.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt er een advies gegeven met betrekking tot de te nemen maatregelen. Juist bij de ‘in te passen’ bomen wordt ingegaan op het optimaliseren van de toekomstige groeiplaatsomstandigheden en voorwaarden.

Ontwerpen

Let op: het openen van de tekeningen kan een paar seconden duren, soms langer. U ziet dan eerst een grijs scherm.

Uitvoering van de herinrichting van de Vlietlaan en het kruispunt met de Generaal de La Reijlaan is in 2021. Informatie hierover volgt.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Overige informatie