Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vlietlaan en Olmenlaan

De Vlietlaan moet de uitstraling krijgen van een aantrekkelijke entree-route van het station naar het centrum van Bussum. De Vlietlaan wordt ingericht als 30 km verblijfsgebied. Ook wordt het kruispunt Vlietlaan / Generaal de la Reijlaan aangepast. De Olmenlaan wordt op termijn afgewaardeerd naar een 30km-zone en krijgt een belangrijke functie als doorgaande fietsroute. Vanwege de herontwikkeling van parkeergarage De Olmen en invloed daarvan op de openbare ruimte worden er vooralsnog geen aanpassingen gedaan aan de Olmenlaan. Wel worden er een aantal extra parkeerplaatsen aangelegd.

Ontwerp Vlietlaan vastgesteld

Na een intensief proces met alle betrokkenen is het aangepaste ontwerp op 20 april 2021 vastgesteld door het college van BenW.

De nieuwe inrichting van de Vlietlaan zorgt voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijke entree naar het centrum van Bussum vanuit het stationsgebied. De openbare ruimte krijgt een kwaliteitsslag, sluit daarmee beter aan bij het centrum en draagt bij aan een goed winkelklimaat. Met de inrichting als 30km verblijfsgebied verbetert de verkeersveiligheid. Er komen betere laad en loszones. Door de onderhoudsstrook van ProRail te benutten ontstaat er meer leefruimte en ruimte voor voetgangers.

Openen tekeningen

Let op: het openen van de tekeningen kan lang duren. Dit komt omdat het tekeningen zijn met veel detailgegevens.

Voorbereidende werkzaamheden voor herplant lindes vanaf 31 mei 2021

Nieuwsbericht: Voorbereidende werkzaamheden voor herplant lindes.

Uitvoering vanaf 4e kwartaal 2021

De verwachte uitvoering van de herinrichting van de Vlietlaan en het kruispunt met de Generaal de la Reijlaan is vanaf het 4e kwartaal van 2021 en loopt door in 2022. Informatie hierover volgt.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Overige informatie