Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Download actuele document(en):

Raadsvergadering 09 oktober

Selecteer document(en)

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen

Bijlage 1 - Toelichting

Bijlage 2 - Regels

Bijlage 3 - Verbeelding

Bijlage 4 - Bijlagen bij de toelichting deel 1

Bijlage 4 - Bijlagen bij de toelichting deel 2a

Bijlage 4 - Bijlagen bij de toelichting deel 2b

Bijlage 4 - Bijlagen bij de toelichting deel 3a

Bijlage 4 - Bijlagen bij de toelichting deel 3b

Bijlage 4 - Bijlagen bij de toelichting deel 4

Bijlage 4 - Bijlagen bij de toelichting deel 5

Bijlage 4 - Bijlagen bij de toelichting deel 6

Bijlage 5 - Nota van Zienswijze en ambtshalve wijzigingen

Bijlage 6 - Wijzigingen in planregels en toelichting ten opzichte van ontwerp

Memo - Beantwoording vraag GroenLinks uit Het Gesprek 25 september 2019

3a1 Motie Parkeren met mate

3a2 Motie Zoekrichting parkeren - Weiland voor weiland

3a2 Bijlage bij motie Zoekrichting parkeren - Weiland voor weiland

3a3 Motie Alternatieve route vertrekkende touringcars

Terug naar agenda