Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 8 januari 2020

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur

20:00 - 21:00
Comeniuszaal, Thema-uur I

Mobiliteitsvisie en Parkeervisie

Van Eedenzaal, Het Gesprek I

Krediet aanleg hockeyvelden Bredius Muiden

21:00 - 22:00
Comeniuszaal, Het Gesprek II

Algemene Plaatselijke Verordening 2020

Van Eedenzaal, Thema-uur II

Verder met de vesting Muiden

22:00 - 23:00
Comeniuszaal, Het Gesprek II

Algemene Plaatselijke Verordening 2020 (Vervolg)

Van Eedenzaal, Thema-uur III

Projecten centrum Bussum

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
20:00 - 21:00Comeniuszaal

Mobiliteitsvisie en Parkeervisie

Thema-uur I

De gemeenteraad heeft in juli 2019 aangegeven betrokken te willen worden bij het opstellen van het Mobiliteitsplan. Het doel van dit Thema-uur is uitleg te geven over het proces en de planning. Tijdens dit Thema-uur wordt gepresenteerd welke informatie tot nu toe is opgehaald en welke ideeën er zijn voor de bouwstenen van het Mobiliteitsplan (Mobiliteitsvisie en Parkeervisie).

 

Bijgevoegde documenten

Van Eedenzaal

Krediet aanleg hockeyvelden Bredius Muiden

Het Gesprek I

Eind 2017, bij de aankoop van de Brediusgronden in Muiden, is besloten dat er een groot aandeel sport moet komen op de Bredius. Op 22 mei van dit jaar is het stedenbouwkundig plan Bredius goedgekeurd door de gemeenteraad. Het stedenbouwkundig plan bevat 4,5 buitensportveld. Er liggen al 2 voetbalvelden en in dit voorstel wordt geld vrijgemaakt om hier nog 2,5 hockeyveld aan toe te voegen.

21:00 - 22:00Comeniuszaal

Algemene Plaatselijke Verordening 2020

Het Gesprek II

We vinden het in Gooise Meren belangrijk dat we goed met elkaar samen leven. Dat de openbare ruimte netjes, heel en veilig is. Dat we rekening houden met elkaar. Om dit goed te kunnen regelen zijn er wetten en regels. Sommige zijn landelijk, andere gelden alleen voor een bepaalde gemeente. Iedere gemeente legt haar regels vast in een eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeenteraad beslist uiteindelijk over welke regels er gelden in Gooise Meren. Tijdens het eerste uur (van 21.00 - 22.00 uur) kunt u in gesprek met de raadsleden over de APV. In het tweede uur (22.00 - 23.00 uur) gaan de raadsleden in gesprek met de portefeuillehouder. Dat is in dit geval de burgemeester.

Van Eedenzaal

Verder met de vesting Muiden

Thema-uur II

Verder met de Vesting Muiden is een groot gebiedsprogramma met verschillende onderdelen. Op dit moment zijn er actuele ontwikkelingen op het gebied van de Vestingwallen en de schootsvelden Muiden Zuid Oost. Tijdens dit Thema-uur wordt de raad voorbereid op besluiten die de komende maanden zullen worden gevraagd aan de raad.

22:00 - 23:00Comeniuszaal

Algemene Plaatselijke Verordening 2020 (Vervolg)

Het Gesprek II
Van Eedenzaal

Projecten centrum Bussum

Thema-uur III

De raad wordt geïnformeerd over de samenhang van een aantal ruimtelijke projecten in het centrum van Bussum die binnenkort op stapel staan. De raadsleden worden meegenomen in de afweging om deze projecten in een bepaalde volgorde te realiseren. Deze informatie kan worden gebruikt om op een later moment kredieten beschikbaar te stellen, zodat deze projecten uitgevoerd kunnen worden.