Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 18 maart 2020

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur

20:00 - 21:00
Comeniuszaal, Thema-uur II

GEANNULEERD - Visie Aan de Gooise Kust

Van Eedenzaal, Thema-uur I

GEANNULEERD - Energie- en Warmtetransitie

21:00 - 22:00
Comeniuszaal, Het Gesprek II

GEANNULEERD - Restauratie Bruggen Oud Blaricumerweg

Van Eedenzaal, Het Gesprek I

GEANNULEERD - Nota van Uitgangspunten Schootsvelden Zuidoost Muiden

22:00 - 23:00
Comeniuszaal, Het Gesprek IV

GEANNULEERD - Algemene Plaatselijke Verordening

Van Eedenzaal, Het Gesprek III

GEANNULEERD - Rapport Rekenkamer onderzoek Jeugdzorg

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
20:00 - 21:00Comeniuszaal

GEANNULEERD - Visie Aan de Gooise Kust

Thema-uur II

Als uitwerking van de 'Economische Visie Gooise Meren 2040' wordt op dit moment volop gewerkt aan de Visie Aan de Gooise Kust. In deze visie wordt de identiteit van de Gooise Kust bepaald. Op basis hiervan wordt bepaald welke initiatieven wel of geen plek kunnen krijgen aan de Gooise Kust. Er is een uitgebreid participatietraject geweest met verschillende belanghebbenden. Het proces en de conceptvisie wordt tijdens dit Thema-uur gepresenteerd aan de raadsleden. Als inwoner bent u van harte welkom.

Van Eedenzaal

GEANNULEERD - Energie- en Warmtetransitie

Thema-uur I

In 2020 en 2021 is de gemeenteraad aan zet om de Regionale Energiestrategie en de lokale transitievisie Warmte vast te stellen. In de zomer van 2020 zal de raad eerst wensen en bedenkingen vaststellen bij de concept RES. Tijdens dit Thema-uur worden de raadsleden geïnformeerd over de stand van zaken op beide dossiers en worden de belangrijkste inhoudelijke keuzes toegelicht. Als inwoner bent u van harte welkom!

21:00 - 22:00Comeniuszaal

GEANNULEERD - Restauratie Bruggen Oud Blaricumerweg

Het Gesprek II

Het project ‘Vervanging Bruggen Oud Blaricumerweg’ betreft de renovatie en versterking van de monumentale boogbrug (rijksmonument) en vervanging van de naastgelegen fietsbruggen in de Oud Blaricumerweg. Er is advies gevraagd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (lokaal) en aan de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (nationaal). Ook zijn direct aanwonenden betrokken geweest bij het opstellen van het voorstel. Aan de raad wordt met dit voorstel gevraagd om richting te geven aan de verdere uitwerking van het project en de financiële kaders waarbinnen deze restauratie moet plaatsvinden vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

Van Eedenzaal

GEANNULEERD - Nota van Uitgangspunten Schootsvelden Zuidoost Muiden

Het Gesprek I

Vanuit het programma Verder met de Vesting Muiden worden de schootsvelden van Muiden hersteld naar aanleiding van het verleggen van de A1. Met de verlegging van de Mariahoeveweg, de herinrichting (inclusief vergroting) van de parkeervoorziening en het herstel van het landschap wordt de leefbaarheid en bereikbaarheid van de kern Muiden aanzienlijk verbeterd. De nieuwe landschapsstructuur zorgt voor het gebruik van de schootsvelden voor nu en in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen moeten het open schootsveld en het vrije zicht van en naar de vestingstad Muiden behouden. De raadsleden gaan in gesprek over de Nota van Uitgangspunten voor dit gebied.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

22:00 - 23:00Comeniuszaal

GEANNULEERD - Algemene Plaatselijke Verordening

Het Gesprek IV

Onderwerpen

Van Eedenzaal

GEANNULEERD - Rapport Rekenkamer onderzoek Jeugdzorg

Het Gesprek III

De Rekenkamercommissie ingesteld door de gemeenteraad. De doelstelling van de Rekenkamercommissie is het versterken van de rol van de gemeenteraad. Om dit te bereiken onderzoekt de Rekenkamercommissie onafhankelijk of de gemeente de afgesproken doelen realiseert, of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig en of volgens de regels wordt gehandeld.

 

De Rekenkamercommissie heeft een quickscan gedaan naar de Jeugdzorg in de gemeente Gooise Meren. Op basis van die quickscan wilde de Rekenkamercommissie bekijken of er specifieke onderdelen zijn waar zij meer onderzoek naar willen doen. Zij hebben geconcludeerd dat dit niet het geval is. De raadsleden gaan met de Rekenkamercommissie in gesprek over de quickscan en de conclusies.