Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 18 maart 2020

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur

20:00 - 21:00
Van Eedenzaal , Thema-uur I

GEANNULEERD - Energie- en Warmtetransitie

Comeniuszaal , Thema-uur II

GEANNULEERD - Visie Aan de Gooise Kust

21:00 - 22:00
Comeniuszaal , Het Gesprek II

GEANNULEERD - Restauratie Bruggen Oud Blaricumerweg

Van Eedenzaal , Het Gesprek I

GEANNULEERD - Nota van Uitgangspunten Schootsvelden Zuidoost Muiden

22:00 - 23:00
Comeniuszaal , Het Gesprek IV

GEANNULEERD - Algemene Plaatselijke Verordening

Van Eedenzaal , Het Gesprek III

GEANNULEERD - Rapport Rekenkamer onderzoek Jeugdzorg

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
20:00 - 21:00Van Eedenzaal

GEANNULEERD - Energie- en Warmtetransitie

Thema-uur I
Comeniuszaal

GEANNULEERD - Visie Aan de Gooise Kust

Thema-uur II
21:00 - 22:00Comeniuszaal

GEANNULEERD - Restauratie Bruggen Oud Blaricumerweg

Het Gesprek II

Het project ‘Vervanging Bruggen Oud Blaricumerweg’ betreft de renovatie en versterking van de monumentale boogbrug (rijksmonument) en vervanging van de naastgelegen fietsbruggen in de Oud Blaricumerweg. Er is advies gevraagd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (lokaal) en aan de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (nationaal). Ook zijn direct aanwonenden betrokken geweest bij het opstellen van het voorstel. Aan de raad wordt met dit voorstel gevraagd om richting te geven aan de verdere uitwerking van het project en de financiële kaders waarbinnen deze restauratie moet plaatsvinden vast te stellen.

Van Eedenzaal

GEANNULEERD - Nota van Uitgangspunten Schootsvelden Zuidoost Muiden

Het Gesprek I
22:00 - 23:00Comeniuszaal

GEANNULEERD - Algemene Plaatselijke Verordening

Het Gesprek IV

Onderwerpen

Van Eedenzaal

GEANNULEERD - Rapport Rekenkamer onderzoek Jeugdzorg

Het Gesprek III

De Rekenkamercommissie ingesteld door de gemeenteraad. De doelstelling van de Rekenkamercommissie is het versterken van de rol van de gemeenteraad. Om dit te bereiken onderzoekt de Rekenkamercommissie onafhankelijk of de gemeente de afgesproken doelen realiseert, of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig en of volgens de regels wordt gehandeld.

 

De Rekenkamercommissie heeft een quickscan gedaan naar de Jeugdzorg in de gemeente Gooise Meren. Op basis van die quickscan wilde de Rekenkamercommissie bekijken of er specifieke onderdelen zijn waar zij meer onderzoek naar willen doen. Zij hebben geconcludeerd dat dit niet het geval is. De raadsleden gaan met de Rekenkamercommissie in gesprek over de quickscan en de conclusies.