Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 17 juni 2020

Online
16:00 - 23:00 uur

16:00 - 17:00
Online Gesprek, Het Gesprek I

Zienswijze jaarstukken en begroting Regio Gooi en Vechtstreek

17:15 - 18:15
Online Gesprek, Het Gesprek II

Algemene Plaatselijke Verordening

19:15 - 20:15
Online Gesprek, Het Gesprek III

Start project gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te Naarden

20:30 - 21:30
Online Gesprek, Het Gesprek IV

Visie Aan de Gooise Kust (deel 1 raadsleden en meesprekers)

21:45 - 23:00
Online Gesprek, Het Gesprek IV

Visie Aan de Gooise Kust (deel 2 raadsleden en portefeuillehouder)

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
16:00 - 17:00Online Gesprek

Zienswijze jaarstukken en begroting Regio Gooi en Vechtstreek

Het Gesprek I

Op 2 juli stelt het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de financiële stukken vast. Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen en aan te geven of zij het eens zijn met de inhoud van deze financiële stukken. Het college stelt voor dat de gemeenteraad aangeeft dat zij het geld dat in 2019 niet is uitgegeven terug komt naar de gemeente en de stijging van de uitgaven wil houden bij 0,75% in plaats van 1,5%. Alle gemeenteraden uit de Regio Gooi en Vechtstreek dienen een zienswijze in. Het Algemeen Bestuur neemt uiteindelijk het besluit.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

17:15 - 18:15Online Gesprek

Algemene Plaatselijke Verordening

Het Gesprek II

We vinden het in Gooise Meren belangrijk dat we goed met elkaar samen leven. Dat de openbare ruimte netjes, heel en veilig is. En dat we rekening houden met elkaar. Om dit goed te kunnen regelen zijn er wetten en regels. Iedere gemeente legt haar eigen regels vast in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dan gaat het bijvoorbeeld om het aanlijnen van honden en vergunningen bij evenementen. Naar aanleiding van deze bespreking zijn er schriftelijk nog vragen gesteld en beantwoord. Nu spreken de raadsleden opnieuw over de APV.

19:15 - 20:15Online Gesprek

Start project gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te Naarden

Het Gesprek III

Op 26 februari 2020 heeft Vivium/Naarderheem een brief gestuurd aan het college en de gemeenteraad. In deze brief geven zij aan hun locatie aan de Amersfoortsestraatweg in Naarden te gaan her ontwikkelen. De raadsleden gaan in gesprek over de projectopdracht. In de projectopdracht staat onder andere de planning en het gebied waar naar gekeken wordt. Het beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg is het uitgangspunt bij de ontwikkeling.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

20:30 - 21:30Online Gesprek

Visie Aan de Gooise Kust (deel 1 raadsleden en meesprekers)

Het Gesprek IV

Onderwerpen

21:45 - 23:00Online Gesprek

Visie Aan de Gooise Kust (deel 2 raadsleden en portefeuillehouder)

Het Gesprek IV

Dit Gesprek is een vervolg op deel 1. In dit deel gaan de raadsleden in gesprek met de portefeuillehouder over de Visie Aan de Gooise Kust.