Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 21 oktober 2020

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale vergaderzaal 1 , Het Gesprek I

Bestemmingsplan Muiden Zuidwest

Digitale vergaderzaal 2 , Thema-uur I

Aquathermie project Muiderberg

20:45 - 21:45
Digitale vergaderzaal 2 , Het Gesprek II

Richting nieuwe Grondstoffenvisie Regio

Digitale vergaderzaal 1 , Thema-uur II

Hocras-locatie Bussum

22:00 - 23:00
Digitale vergaderzaal 1 , Het Gesprek III

Voorbereidingskrediet behoud pand De Vonk te Bussum

Digitale vergaderzaal 2 , Het Gesprek II

Uitloop gesprek II

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale vergaderzaal 1

Bestemmingsplan Muiden Zuidwest

Het Gesprek I

In samenhang wordt het gebied opnieuw ingericht, waarbij de Maxisweg komt te vervallen, de parkeerplaats P1 wordt heringericht en het voornemen is om de bestaande gebouwen aan de Weesperweg te slopen. Hiervoor in de plaats wordt een kleiner kantoorpand gerealiseerd. Grenzend aan de noordzijde van parkeerplaats P1, ter plaatse van de voormalige Maxisweg zal de toekomstige brandweerkazerne worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 4 zienswijzen ingediend. De raadsleden gaan in gesprek over het bestemmingsplan Muiden Zuidwest en bespreken ook de zienswijzen.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

Digitale vergaderzaal 2

Aquathermie project Muiderberg

Thema-uur I
20:45 - 21:45Digitale vergaderzaal 2

Richting nieuwe Grondstoffenvisie Regio

Het Gesprek II

Het regionaal uitvoeringsplan huishoudelijk afval (Van Afval Naar Grondstof, VANG-programma) 2015-2020, loopt dit jaar ten einde. Dit betekent dat de gemeente Gooise Meren samen met de regiogemeenten en de GAD een nieuw grondstoffenprogramma moet ontwikkelen voor de periode na 2020. In dit voorstel zijn drie vraagstukken uitgewerkt en wordt de gemeenteraad gevraagd om een richting te kiezen en hiermee deze vraagstukken te beantwoorden. Op basis van deze keuzes wordt de nieuwe Grondstoffenvisie verder uitgewerkt. De raadsleden gingen 3 weken al met elkaar in gesprek over dit voorstel. Dit gesprek is een vervolg hierop.

Digitale vergaderzaal 1

Hocras-locatie Bussum

Thema-uur II
22:00 - 23:00Digitale vergaderzaal 1

Voorbereidingskrediet behoud pand De Vonk te Bussum

Het Gesprek III

De Vonk is aangemerkt als beeldbepalend pand, waarbij voornamelijk de voorgevel als belangrijke stedenbouwkundige beƫindiging van de Vlietlaan als beeldbepalend wordt beschouwd. Het pand is bouwkundig in slechte staat. In het coalitieakkoord is aangegeven dat er in principe gekozen wordt voor het behoud van het pand de Vonk, tenzij blijkt dat dit gebouw moet wijken ten behoeve van een goede verkeersafwikkeling bij de spoorwegovergang. De raadsleden wordt middels dit voorstel gevraagd om geld beschikbaar te stellen om aan de slag te gaan met de voorbereidingen om het pand te behouden.

Bijgevoegde documenten

Digitale vergaderzaal 2

Uitloop gesprek II

Het Gesprek II