Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 21 oktober 2020

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale vergaderzaal 1, Het Gesprek I

Bestemmingsplan Muiden Zuidwest

Digitale vergaderzaal 2, Thema-uur I

Aquathermie project Muiderberg

20:45 - 21:45
Digitale vergaderzaal 1, Thema-uur II

Hocras-locatie Bussum

Digitale vergaderzaal 2, Het Gesprek II

Richting nieuwe Grondstoffenvisie Regio

22:00 - 23:00
Digitale vergaderzaal 1, Het Gesprek III

Voorbereidingskrediet behoud pand De Vonk te Bussum

Digitale vergaderzaal 2, Het Gesprek II

Uitloop gesprek II

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale vergaderzaal 1

Bestemmingsplan Muiden Zuidwest

Het Gesprek I

Onderwerpen

Digitale vergaderzaal 2

Aquathermie project Muiderberg

Thema-uur I

Afgelopen half jaar heeft een projectgroep van gemeente en inwoners hard gewerkt om een plan te ontwikkelen voor het realiseren van een warmtenet in Muiderberg. Hiermee zet Gooise Meren een eerste stap in het aardgasvrij maken van wijken. Tevens wordt op 1 oktober bekend of de PAW (Proeftuin Aardgasvrije Wijken) aanvraag voor dit project wordt toegekend door het Rijk. De raadsleden worden geïnformeerd over de stand van zaken.

20:45 - 21:45Digitale vergaderzaal 1

Hocras-locatie Bussum

Thema-uur II

De afgelopen maanden is een financiële en stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd naar de herbestemming van het terrein. Daarnaast hebben er meerdere participatiebijeenkomsten met omwonenden plaatsgevonden en is de gemeente in gesprek met andere betrokkenen en belanghebbenden over de plannen, waaronder de betrokken schoolbesturen. Tijdens het Thema-uur wordt de raadsleden de resultaten van de stedenbouwkundige verkenning getoond en een toelichting gegeven op de uitkomsten van de participatie en de gesprekken met de schoolbesturen. Ook worden de raadsleden geïnformeerd over de vervolgstappen.

Digitale vergaderzaal 2

Richting nieuwe Grondstoffenvisie Regio

Het Gesprek II

Het regionaal uitvoeringsplan huishoudelijk afval (Van Afval Naar Grondstof, VANG-programma) 2015-2020, loopt dit jaar ten einde. Dit betekent dat de gemeente Gooise Meren samen met de regiogemeenten en de GAD een nieuw grondstoffenprogramma moet ontwikkelen voor de periode na 2020. In dit voorstel zijn drie vraagstukken uitgewerkt en wordt de gemeenteraad gevraagd om een richting te kiezen en hiermee deze vraagstukken te beantwoorden. Op basis van deze keuzes wordt de nieuwe Grondstoffenvisie verder uitgewerkt. De raadsleden gingen 3 weken al met elkaar in gesprek over dit voorstel. Dit gesprek is een vervolg hierop.

22:00 - 23:00Digitale vergaderzaal 1

Voorbereidingskrediet behoud pand De Vonk te Bussum

Het Gesprek III

De Vonk is aangemerkt als beeldbepalend pand, waarbij voornamelijk de voorgevel als belangrijke stedenbouwkundige beëindiging van de Vlietlaan als beeldbepalend wordt beschouwd. Het pand is bouwkundig in slechte staat. In het coalitieakkoord is aangegeven dat er in principe gekozen wordt voor het behoud van het pand de Vonk, tenzij blijkt dat dit gebouw moet wijken ten behoeve van een goede verkeersafwikkeling bij de spoorwegovergang. De raadsleden wordt middels dit voorstel gevraagd om geld beschikbaar te stellen om aan de slag te gaan met de voorbereidingen om het pand te behouden.

Bijgevoegde documenten

Digitale vergaderzaal 2

Uitloop gesprek II

Het Gesprek II