Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 13 januari 2021

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Thema-uur I

Transitievisie Warmte

Digitale sessie B , Het Gesprek I

Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatforms

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Thema-uur II

Herontwikkeling locatie Verlosserkerk te Bussum

Digitale sessie B , Het Gesprek I

Eventuele uitloop Gesprek I

22:00 - 23:00
Digitale sessie A , Thema-uur III

Uitkomsten Bestuurlijk Overleg MIRT

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Transitievisie Warmte

Thema-uur I

Elke gemeente in Nederland moet een Transitievisie Warmte (TVW) opstellen. Hierin staat hoe we, samen met de belangrijke betrokkenen en inwoners, aan de slag gaan met de opgave om in 2050 aardgasvrij als gemeente aardgasvrij te worden. De raadsleden worden geïnformeerd over de startnotitie waar zij in april een besluit over moeten nemen.

Digitale sessie B

Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatforms

Het Gesprek I

Onderwerpen

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Herontwikkeling locatie Verlosserkerk te Bussum

Thema-uur II

De Verlosserkerk is eigendom van de Protestantse Gemeente Bussum (PG Bussum). Vanwege het teruglopend aantal leden is de Verlosserkerk niet meer in gebruik voor kerkdiensten en wil de PG Bussum de locatie verkopen. De gemeente Gooise Meren en PG Bussum hebben, in overleg met omwonenden en belanghebbenden, gekeken naar de toekomstige inrichting van de locatie en hierover worden de raadsleden bijgepraat.

Bijgevoegde documenten

Digitale sessie B

Eventuele uitloop Gesprek I

Het Gesprek I
22:00 - 23:00Digitale sessie A

Uitkomsten Bestuurlijk Overleg MIRT

Thema-uur III

Onderwerpen