Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 3 februari 2021

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie B , Het Gesprek II

Advies uitzendlicentie lokale omroep

Digitale sessie A , Het Gesprek I

Evaluatierapport besluitvorming inbesteding doelgroepenvervoer

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Thema-uur I

Project Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

Digitale sessie B , Thema-uur II

Parkeerverordening

22:00 - 23:00
Digitale sessie A , Het Gesprek III

Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021-2024

Digitale sessie B , Het Gesprek IV

Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie B

Advies uitzendlicentie lokale omroep

Het Gesprek II

Onderwerpen

Digitale sessie A

Evaluatierapport besluitvorming inbesteding doelgroepenvervoer

Het Gesprek I

In het voorjaar van 2020 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren een besluit genomen over de inbesteding van het doelgroepenvervoer door de Regio Gooi en Vechtstreek. Ook heeft de gemeenteraad toen aan het college gevraagd om het proces rond de besluitvorming te evalueren. Het evaluatierapport is afgerond en de woordvoerders gaan hier nu over in gesprek.

De voorzitter is Mark Marshall.

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Project Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

Thema-uur I

In Gooise Meren wordt dagelijks onderhoud gepleegd aan de buitenruimte en gebouwen. Of het nu gaat om het plantsoentje om de hoek of het Stadhuis in Naarden, bijna alles heeft op zijn tijd onderhoud nodig. De woordvoerders worden geïnformeerd over het project om het meerjarenonderhoudsprogramma en de bijbehorende kosten in beeld te brengen. Dit project leidt uiteindelijk tot nieuwe beheerplannen die de raadsleden voor de zomer voorgelegd krijgen.

De voorzitter is Jacqueline Sweerts.

Digitale sessie B

Parkeerverordening

Thema-uur II

Onderwerpen

 • Parkeerverordening

  De raadsleden krijgen een technische toelichting over de concept parkeerverordening. Het voornaamste bespreekpunt uit de verordening betreft de optie om nieuwe (bouw)ontwikkelingen mogelijk te maken zonder de parkeerdruk in de omgeving te verhogen. Uit ervaring van andere gemeenten blijkt dat dit juridisch complex is en het college heeft aandacht besteed aan de juiste uitwerking in de verordening waarin verschillende uitvoeringsmogelijkheden zijn opgenomen.

  De voorzitter is Marlene Potjer.

   

  Bijgevoegde documenten
 • Inbreng derden

   

   

  Bijgevoegde documenten
22:00 - 23:00Digitale sessie A

Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021-2024

Het Gesprek III

Het plan moet ervoor zorgen dat er door gemeenten en GGD wordt samengewerkt aan het handhaven van de regels omtrent alcoholverstrekking en gezamenlijk inzetten op preventie: het voorkomen dat met name jongeren gaan drinken, lachgas en drugs gebruiken en voorlichten over wat de effecten daarvan zijn. Het huidige programma is in 2020 geëvalueerd en het huidige programma bouwt hierop voort.

De voorzitter is Marlene Potjer.

Digitale sessie B

Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg

Het Gesprek IV

Onderwerpen