Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 10 februari 2021

Online
19:30 - 22:45 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Thema-uur I

Duurzame balans in begroting

20:45 - 22:45
Digitale sessie A , Thema-uur II

Omgevingsvisie

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Duurzame balans in begroting

Thema-uur I

Een duurzame balans in de begroting is nodig om de opgaven, die voor ons liggen, het hoofd te bieden. De gemeente wil een gezond huishoudboekje met voldoende reserves. Gooise Meren moet bijsturen, want de uitgaven gaan omhoog en de inkomsten dalen. Ook nemen de reserves af.

Om ook op lange termijn het huishoudboekje op orde te houden is het nodig om opnieuw na te denken over wat de gemeente allemaal doet, hoe belangrijk dat is en wat het kost. In de raadsmededeling ‚ÄėDuurzame balans in de begroting' heeft het college uitgelegd welke stappen zij de komende periode zetten en hoe zij de raadsleden bij het proces van heroverwegingen willen betrekken. Tijdens deze bijeenkomst worden de raadsleden voor de eerste keer bijgepraat over de stand van zaken.

20:45 - 22:45Digitale sessie A

Omgevingsvisie

Thema-uur II

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de raadsleden gelegenheid om vragen te stellen over de Nota Koers en Keuzes die uiteindelijk moet leiden tot de Omgevingsvisie voor Gooise Meren.

Na afloop van de presentatie wordt de livestream van dit thema-uur beeindigd. 

 

Bijgevoegde documenten